naar top
Gemeente Dendermonde

Gezinszorg

Ouderen, personen met een handicap, alleenstaande ouders, gezinnen met kinderen die hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op gezinszorg. Gezinszorg is mogelijk op werkdagen van 7 tot 20 u., bij voorkeur van 8 en 16.30 u.
Volgende taken zijn mogelijk: 

  • Verzorgende taken (bv. haar wassen, medicatie toedienen)
  • Huishoudelijke taken (bv. maaltijden bereiden, bed opmaken, wassen, strijken, boodschappen doen)
  • Administratieve taken (bv. naar het ziekenhuis of de bank gaan)
  • Pedagogische taken (bv. toezicht, zoeken naar hulpmiddelen voor zelfredzaamheid)
  • Kraamzorg
  • Poetshulp (beperkt, niet als hoofdtaak, geen grote schoonmaak!)

Onder bepaalde voorwaarden is gezinszorg ook mogelijk in het weekend en op feestdagen van 9 tot 13 u. De taken die kunnen uitgevoerd worden zijn dan enkel persoonsverzorging en maaltijden bereiden. Dit wordt beperkt per jaar per gebruiker. Om beroep te kunnen doen op gezinszorg in het weekend en op feestdagen moet je aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • Zwaar zorgbehoevend zijn en in aanmerking komen voor de zorgverzekering (BEL = 35).
  • Minstens 4 dagen in de week beroep doen op gezinszorg.
  • Het gaat om uitzonderlijke hulp, m.a.w. er zijn geen andere hulpverleners, mantelzorgers ... die deze taken kunnen uitvoeren in het weekend of op feestdagen. 

Acute hulp
In noodgevallen kan er snel hulp opgestart worden, zonder een voorafgaand huisbezoek door de maatschappelijk werker. Dit bezoek vindt plaats binnen de 14 dagen na de opstart van de hulp. Zolang het dossier niet afgewerkt is, wordt de bijdrage vastgelegd op 7,50 euro per uur, voor max. 14 dagen. Als je verhoogde tegemoetkoming hebt, wordt de bijdrage verlaagd naar 4,50 euro per uur. Nadien wordt de bijdrage berekend zoals anders en kan deze dus hoger of lager zijn (zie Prijs).

Meerlingenhulp
Voor gezinnen met een drieling of een tweede tweeling waarvan de leeftijd niet meer dan 18 maanden verschilt van de eerste. De verzorgende helpt bij de verzorging van de kinderen en ondersteunt in het huishouden. De bijdrage wordt berekend volgens de vastgelegde bijdrageschalen voor gezinszorg, maar met een maximum van 7,50 euro per uur. De maandfactuur wordt ook begrensd op een bepaald percentage van het netto maandinkomen. Meer info op www.zorg-en-gezondheid.be/meerlingenhulp. 

Hoe aanvragen?

Je gaat naar het Sociaal Huis of een antennepunt. Of je neemt telefonisch contact op. Jouw vraag wordt doorgegeven aan de regiowerkers die zo snel mogelijk op huisbezoek komen om het dossier verder in orde te brengen. 

Prijs?

Je betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van het netto-inkomen van alle gezinsleden van dezelfde generatie, de feitelijke gezinssamenstelling en de zorgbehoevendheid van de aanvrager. (Minimumprijs: 0,51 euro)

Contact

Dienst thuiszorg

Gebouw
Sociaal Huis
Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 50
E-mail
  • afwassen