Huishoudelijk reglement gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn

Op 30 januari 2019 keurde de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn het huidige huishoudelijk reglement goed.

In het huishoudelijk reglement leest u o.a. hoe de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn wordt bijeengeroepen, hoe er wordt gestemd, welke punten in de openbare en welke in de besloten (geheime) vergadering worden besproken, hoe de verslagen worden opgesteld. 

U kunt het reglement raadplegen via Downloads.