Totaalrenovatie Huis Van Winckel en CC Belgica

Totaalrenovatie Huis Van Winckel en CC Belgica

Met een totaalrenovatie van Huis Van Winckel willen we het pand herwaarderen en een duurzame herbestemming geven als uitbreiding van het aangrenzende cultuurcentrum Belgica.  Het is de bedoeling om één dynamische en levendige cultuursite te realiseren in de Kerkstraat.

Beschermd monument

Het Huis Van Winckel werd in 1924 opgetrokken naar een ontwerp van de Lokerse architect Hubert De Maen. De herenwoning werd in 2003 opgenomen als beschermd monument. Het stadsbestuur verwierf in dat jaar de woning omdat het een meerwaarde betekende voor het aanpalende CC Belgica en als wandelweg naar de achterliggende Infanteriekazerne.

Tot nu toe deed het Huis Van Winckel vooral dienst als tentoonstellingsruimte en vonden er kleine producties plaats. De site biedt met de tuin een oase van rust en ontmoeting, maar het gebouw heeft veel meer potentieel. Om het ten volle te kunnen benutten, moet een totaalrenovatie plaatsvinden.

Begin 2017 werd aan het architectenbureau Arch&Teco de opdracht toegekend om een masterplan voor Huis Van Winckel en CC-Belgica op te maken en de studie- en projectbegeleiding te realiseren voor een totaalrenovatie.

Het masterplan

Bij een masterplan wordt er nagedacht over de ambities op langere termijn en worden alle werkzaamheden die nodig zijn, opgenomen in het dossier. De voorontwerpen van het masterplan werden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van CC Belgica en positief onthaald.

Beheersplan

In het kader van deze totaalrenovatie en de te bekomen premies van Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed werd in nauw overleg met de brandweer, onroerend erfgoed en het stadsbestuur een beheersplan opgemaakt door ir. arch. Julie De Mol van het architectenbureau ARCH&TECO. Een goedgekeurd beheersplan en een volledig restauratiedossier is verplicht om aanspraak te kunnen maken op de erfgoedpremie, die 80 % van de te subsidiëren restauratiekosten zal dragen. Het beheersplan werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd op 1 oktober 2018.

Restauratiedossier

De volgende stap voor het bekomen van een erfgoedpremie van Onroerend Erfgoed binnen de totaalrenovatie van Huis Van Winckel en CC Belgica is de aanvraag adhv van een restauratiedossier van Huis Van Winckel. Het architectenbureau Arch & Teco heeft het restauratiedossier van Huis Van Winckel opgemaakt. Het zal voor het einde van 2018 worden ingediende bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.

De verschillende ingrepen binnen de totaalrenovatie

Om te komen tot één site worden er op verschillende plaatsen zowel op het gelijkvloers als op de verdiepingen openingen gerealiseerd die de twee projecten verbinden. Dit gebeurt op plaatsen waar het minst schade berokkend wordt aan de erfgoedwaarde van het monument.

De verdiepingen van CC Belgica en Huis Van Winckel liggen niet op hetzelfde niveau. Hiervoor worden in CC Belgica op de verdiepingen enkele ingrepen ingepland zodat Huis Van Winckel voor iedereen toegankelijk wordt.

Bij de totaalrenovatie wordt naast de regelgeving voor toegankelijkheid ook zo veel mogelijk voldaan aan de huidige brandnormen. Dit was vooral mogelijk in het bijgebouw van Huis Van Winckel, de technische ruimte en de nieuwe deuren tussen Huis Van Winckel en CC Belgica.

Daarnaast wordt het cultuurcafé dat momenteel in CC Belgica is gevestigd, verplaatst naar de salons van het Huis Van Winckel. Op deze manier krijgen deze representatieve ruimtes een actieve rol in de volledig site. Een aaneenschakeling van doorlopende ruimtes van de voorgevel tot de tuinzijde zorgen voor een mooie openheid en een relatie met de tuin. Er wordt ook de opportuniteit gecreëerd om een nieuw onthaal te realiseren en de foyer te verruimen in CC Belgica.  

Niet enkel de administratie van het cultuurcentrum zal op de verdiepingen van Huis Van Winckel en CC Belgica worden gehuisvest, maar ook vergaderzalen zijn voorzien evenals multifunctioneel inzetbare lokalen in de prachtige authentieke kamers van Huis Van Winckel.

Naast de organisatorische ingrepen in deze totaalrenovatie is de restauratie van het exterieur en het interieur van Huis Van Winckel een belangrijk hoofdstuk. Alle bouwkundige restauratiewerken aan Huis Van Winkel en de ornamenten in de tuin van Huis Van Winckel worden voorzien. Via de koetsdoorgang van Huis Van Winckel en door de tuin ontstaat een verbinding tussen de Kerkstraat en de Infanteriekazerne. De tuin wordt opnieuw aangekleed zodat het in de zomer binnen Dendermonde een unieke plaats wordt van ontmoetings-en cultuurbeleving

Energiebesparende maatregelen worden toegepast om de comfortwaarde te verhogen en het gebruik van het gebouw te maximaliseren. Het dak wordt geïsoleerd en niet originele klaar glas wordt vervangen door thermisch verbeterd enkele beglazing.

Binnen deze totaalrenovatie wordt ook de stookplaats van Huis Van Winckel gerenoveerd. De technische installatie wordt volledig vernieuwd. De leidingen verlopen maximaal in de aanwezige schoorsteenkanalen en inpandige kasten.

Budget

De totale bouwkost van het restauratiedossier van Huis Van Winckel is 1.279.404,89 euro incl. btw en subsidie. Voor de totale renovatie wordt een raming voorzien van ongeveer 2.100.000 euro incl. btw na aftrok van de subsidie.

Planning

De gemeenteraad keurde op 21 november 2018 het bestek en de raming goed voor het restauratiedossier van Huis Van Winckel. Een restauratiepremie wordt nog in 2018 aangevraagd bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.

Indien we de subsidie in de loop van 2019 ontvangen, is het de betrachting om eind 2019, begin 2020 te starten met de werken aan Huis Van Winckel. Deze werken zullen zeker 1,5 jaar innemen. In een 2e fase kan er eind 2021 gestart worden met de nodige verbouwingswerken aan CC Belgica.

  • AHuisVanWinckel3.jpg
  • Atmbccbelgica.jpg
  • Eerste schetsontwerp - architectenbureau ARCH&TECO