naar top
Gemeente Dendermonde

Totaalrenovatie Huis Van Winckel

Met een totaalrenovatie van Huis Van Winckel willen we het pand herwaarderen en een duurzame herbestemming geven als uitbreiding van het aangrenzende Cultuurcentrum Belgica. Het is de bedoeling om één dynamische en levendige cultuursite te realiseren in de Kerkstraat. Op 3 november 2020 startten de renovatiewerken. #project9200 #foci

Beschermd monument

Het Huis Van Winckel werd in 1924 opgetrokken naar een ontwerp van de Lokerse architect Hubert De Maen. De herenwoning werd in 2003 opgenomen als beschermd monument. Het lokaal bestuur verwierf in dat jaar de woning, omdat het een meerwaarde betekende voor het aanpalende CC Belgica en als wandelweg naar de achterliggende Kazerne.

Tot nu toe deed het Huis Van Winckel vooral dienst als tentoonstellingsruimte en vonden er kleine producties plaats. De site biedt met de tuin een oase van rust en ontmoeting, maar het gebouw heeft veel meer potentieel. Om het ten volle te kunnen benutten, is een totaalrenovatie noodzakelijk.

Restauratiedossier

Begin 2017 werd aan het architectenbureau Arch&Teco de opdracht toegekend om een masterplan voor Huis Van Winckel en CC Belgica op te maken en de studie- en projectbegeleiding te realiseren voor een totaalrenovatie. Om een erfgoedpremie aan te vragen bij Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed werd ook een beheersplan opgemaakt. Deze erfgoedpremie zal 80 % van de te subsidiëren restauratiekosten dragen.

Plannen

Fase 1 van de restauratiewerken aan het Huis Van Winckel werd afgerond in het voorjaar 2022. Deze werken omvatten een gevelrenovatie, de plaatsing van parket en schilderwerken. 

Na de verhuis van CC Belgica naar Huis Van Winckel gaat fase 2 van start worden er kleinere ruwbouwwerken, nieuwe technieken, de binnenafwerking en de buitenaanleg (pas in 2022) uitgevoerd. De onbeschikbaarheid van het Belgica Theater gedurende de periode van de werken aan het hoofdgebouw leidt ertoe dat CC Belgica een cultuurseizoen lang op nomadische wijze een cultuurprogramma zal brengen. De opening is gepland in het najaar 2022. Dit is afhankelijk van de coronasituatie en de voortgang van de werken.

  • Alle representatieve ruimtes krijgen een actieve rol in de volledige site. Een aaneenschakeling van doorlopende ruimtes van de voorgevel tot de tuinzijde moet zorgen voor een mooie openheid en een relatie met de tuin. 
  • Het cultuurcafé dat momenteel in CC Belgica is gevestigd, wordt verplaatst naar de salons van het Huis Van Winckel.  Ook de ticketbalie krijgt daar een plek. We realiseren een nieuw onthaal en verruimen de foyer in CC Belgica. 
  • Om te komen tot één site worden er op verschillende plaatsen zowel op het gelijkvloers als op de verdiepingen openingen gerealiseerd die de twee projecten verbinden. Dit gebeurt op plaatsen waar het minst schade berokkend wordt aan de erfgoedwaarde van het monument.
  • Op de verdiepingen van Huis Van Winckel en CC Belgica komen de administratieve diensten,  maar ook vergaderzalen zijn voorzien in de prachtige authentieke kamers van Huis Van Winckel.
  • Ook de restauratie van het exterieur en het interieur van Huis Van Winckel is een belangrijk hoofdstuk. Alle bouwkundige restauratiewerken aan Huis Van Winkel en de ornamenten in de tuin van Huis Van Winckel worden voorzien. Via de doorgang van Huis Van Winckel en de tuin ontstaat een verbinding tussen de Kerkstraat en de Kazerne.
  • Energiebesparende maatregelen worden toegepast om de comfortwaarde te verhogen en het gebruik van het gebouw te maximaliseren. Het dak wordt geïsoleerd en niet-originele klaar glas wordt vervangen door thermisch verbeterd enkele beglazing.
  • Ook de stookplaats van Huis Van Winckel wordt gerenoveerd. De technische installatie wordt volledig vernieuwd. De leidingen verlopen maximaal in de aanwezige schoorsteenkanalen en inpandige kasten.

Budget

De totale bouwkost van het restauratiedossier van Huis Van Winckel is 1.279.404,89 euro incl. btw en subsidie. Voor de totale renovatie wordt een raming voorzien van ongeveer 2.400.000 euro incl. btw na aftrok van de subsidie.

  • Atmbccbelgica.jpg
  • Eerste schetsontwerp - architectenbureau ARCH&TECO
  • Combilogo fonds culturele infrastructuur