naar top
Gemeente Dendermonde

Hulpverlening aan verzoekers om internationale bescherming (asiel) (Lokaal Opvanginitiatief)

Verzoekers om internationale bescherming hebben tijdens hun asielprocedure recht op opvang en begeleiding, de zogenaamde 'materiële hulp'. Deze personen die om asiel vragen, worden in België op twee manieren opgevangen: in groep in gemeenschappelijke, grote centra of individueel in kleinschalige voorzieningen (kamers, huizen of appartementen ...).

De materiële hulp aan verzoekers om internationale bescherming bestaat uit huisvesting, voedsel en kleding, medische, maatschappelijke, psychologische begeleiding ... Deze hulp omvat ook de toegang tot juridische bijstand, tolkdiensten of opleidingen, zoals talen, evenals de mogelijkheid om in een programma voor vrijwillige terugkeer te stappen.

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, coördineert de asielopvang in ons land. Meer informatie vind je via www.fedasil.be.

Contact

Sociaal Huis

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 00
E-mail

Het Sociaal Huis is vrij toegankelijk op ma, woe en vrij van 9-12 u. 
Op afspraak elke dag van 9 -12 u. en van 13.30-16 u.   
Op afspraak di van 16-19 u. enkel als je je niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren.