naar top
Gemeente Dendermonde

Lokaal toewijzingsreglement voor sociale woningen

Goed aanbod van sociale woningen

Iedereen moet kunnen beschikken over een aangepaste woning van goede kwaliteit, tegen een betaalbare prijs, in een behoorlijke woonomgeving, in het bijzonder gezinnen met de minste kansen. Daarom beschikt Dendermonde over een goed woonaanbod met bijna 2.000 sociale woningen en nog honderden woningen in projectfase.

Lokale binding wordt belangrijker

We willen deze woningen in de eerste plaats toewijzen aan kandidaat-huurders die in het centrum of de deelgemeenten van Dendermonde wonen of gewoond hebben. Zij vormen mee onze stad en hebben een lokale binding. Daarom krijgen kandidaat-huurders die sinds hun geboorte, 10 jaar lang (in de afgelopen 15 jaar) of 3 jaar lang (in de afgelopen 6 jaar) in een bepaalde deelgemeente wonen of gewoond hebben achtereenvolgens voorrang. Door het criterium van lokale binding belangrijker te maken in de manier waarop we sociale woningen toewijzen, komen we tegemoet aan de lokale woonnood. We bieden Dendermondse inwoners de kans om hun sociaal leven en netwerk te behouden bij verhuis naar een sociale woning.

Oudere inwoners

We willen ook voldoende woningen voorbehouden voor oudere inwoners. In overleg met de huisvestingsmaatschappijen stelden we een adressenlijst van woningen samen die bij voorrang toegewezen worden aan 65-plussers. Deze woningen bevinden zich op het gelijkvloers of zijn toegankelijk met een lift.

Vernieuwd reglement

Dit lokaal toewijzingsreglement is een vernieuwing van een bestaand reglement uit 2008. Het werd opgemaakt in overleg met de lokale huisvestingsmaatschappijen en met Wonen Vlaanderen. Naast de lokale voorrangsregels blijven de standaardregels voor toewijzing van sociale huurwoningen van toepassing, zoals vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen. 
De gemeenteraad keurde op dinsdag 7 december 2021 het vernieuwde reglement goed. 

  • huis sleutel