naar top
Gemeente Dendermonde

Masterplan Administratief Centrum en Proximusgebouw

Historiek

De stad heeft plannen voor een nieuw Administratief Centrum ter vervanging van het verouderde gebouw tussen de Noordlaan en de Franz Courtensstraat. Daarvoor keek de stad eerder naar het voormalige Proximusgebouw aan de Noordlaan dat al jaren leegstaat. Dat plan bleek echter financieel niet haalbaar, waardoor de stad eind 2022 besliste om het gebouw niet te kopen. Eind 2023 werd het voormalige Proximusgebouw gekocht door 'Dendermonde Mooi', een nieuw opgerichte vennootschap die de site wil ontwikkelen.

Samenwerkingsovereenkomst 

De stad en Dendermonde Mooi hebben allebei heel wat ambitie voor hun eigen site. Al snel ontstond de vraag of beide projecten elkaar kunnen versterken. Om die vraag te beantwoorden, gaan de stad en Dendermonde Mooi een samenwerking aan. Op 5 december 2023 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goed. De overeenkomst werd ondertekend op 17 januari 2024.

Gezamenlijk masterplan

Een gezamenlijk masterplan moet in kaart brengen hoe beide projecten elkaar kunnen versterken. De bedoeling is om te onderzoeken hoe de stad en Dendermonde Mooi kunnen samenwerken om de beide sites om te vormen tot een gebied met wonen, kantoren en gemeenschapsvoorzieningen. Deze herontwikkeling kan een hefboom worden voor de verdere ontwikkeling van de stad aan deze kant van de Grote Markt.

Uitgangspunten 

Om het masterplan op te maken, worden verschillende scenario’s uitgewerkt. Hiervoor moeten we vertrekken van een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn nog geen definitieve keuzes en kunnen op basis van het onderzoek nog worden bijgestuurd. Ze zijn echter wel belangrijk als vertrekpunt.

Voor het deel van de stad vertrekt het onderzoek vanuit deze uitgangspunten:

  • We willen de huidige dienstverlening van het Sociaal Huis, Kerkstraat 115 en het Administratief Centrum centraliseren op de site tussen de Noordlaan en de Franz Courtensstraat en op die manier een breed onthaal voor de burger realiseren.
  • We verzekeren ruimte voor toekomstige uitbreidingen en de huisvesting van externe partners. Deze ruimte bereidt de stad voor op potentiële groei, en zorgt tegelijkertijd voor synergie en samenwerking met externe organisaties.
  • In het masterplan wordt de optimale bezettingsgraad van de kantoorruimtes vastgelegd. We streven hierbij naar efficiënt ruimtegebruik en kostenbesparing.
  • Om het ruimtegebruik te optimaliseren, willen we enkel het archief dat regelmatig door de administratie gebruikt wordt, bewaren op de site tussen de Noordlaan en de Franz Courtensstraat. Het archief dat eerder gebruikt wordt voor historisch onderzoek brengen we elders onder.
  • Het lokaal dienstencentrum Zilverpand en een vorm van horeca (zonder al vast te leggen welke vorm) krijgen een plaats op de site. Zo zorgen we voor extra dynamiek.

Timing

VELD architecten werd aangesteld als ontwerper voor de opmaak van dit gezamenlijk masterplan. Het masterplan zal eind 2024 klaar zijn.

  • Proximusgebouw en Administratief Centrum