naar top
Gemeente Dendermonde

Meerjarenplan 2020-2025: memorandum

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen overhandigde de administratie een memorandum aan het nieuw verkozen bestuur. Alle medewerkers van stad Dendermonde, het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) en de lokale politie bundelden hun krachten en formuleerden samen zeven uitdagingen voor de toekomst. Ze brachten hiervoor relevante tendensen en evoluties in kaart, en zoomden dieper in op verschillende beleidsdomeinen: algemene organisatie, veiligheid, ruimte, leven, cultuur en vrije tijd.

Zeven uitdagingen

  1. Durven we gaan voor duurzame ontwikkeling?
  2. Durven we kiezen?
  3. Durven we luisteren – verbondenheid door participatie?
  4. Durven we gaan voor radicaal digitaal?
  5. Durven we denken buiten de grenzen – verbondenheid door fusie met onze buren?
  6. Durven we gaan voor een inclusief beleid?
  7. Durven we experimenteren?

Deze 7 uitdagingen zijn als basis gebruikt voor het hele verdere traject, en vormen de kapstok waarrond het meerjarenplan opgebouwd werd. Het volledige memorandum kan je terugvinden bij de downloads.