Bouw van een nieuwe gevangenis/nieuwe brug

De Regie der Gebouwen plant de bouw van een nieuwe gevangenis in Dendermonde. Het complex zal zich situeren in het gebied gelegen tussen het Oud Klooster, de spoorweglijn Dendermonde/Gent en de Dender - inplanting zie afbeelding in Download. Het bouwdossier lag jaren stil omwille van juridische procedures, maar de bevoegde instanties hebben in 2019 het licht op groen gezet voor de hervatting van de werken.

Realisatie van de toegangsweg langsheen de Dender
Plaatsing van een nieuwe brug over de Oude Dender

Opdrachtgever voor deze werken is de afdeling Regio West van De Vlaamse Waterweg nv. 

Aannemer is Artes Group.De verdere realisatie van de toegangs-/ontsluitingsweg langsheen de Dender werd opnieuw aangevat eind 2019. 

De toegangsweg geeft aansluiting op de Tragel ter hoogte van de Ooiebrug (Gentsesteenweg). De weg is grotendeels gerealiseerd.

Over de Oude Dender werd op 13 maart een nieuwe brug geplaatst. Het fietspad en wandelpad langs de Oude Dender lopen onder de brug door en sluiten aan op het jaagpad langs de Dender (Tragel). De kruising van de toegangsweg met het fietspad Oud Klooster gebeurt gelijkgronds. 

Het vervoer van de brug via Schelde en Dender, alsook de montage waren een indrukwekkend gebeuren.
Klik door voor het filmpje met de spectaculaire beelden (beelden: De Vlaamse Waterweg).

Nu volgt nog de afwerking van de brug en de toegangshellingen tot de brug. Tijdens de werkperiodes zullen fietsers op bepaalde momenten moeten omrijden via het scoutsplein. 

Eindafwerkingen zoals de aanleg van het fietspad en de gracht vanaf Oud Klooster tot aan de site van de gevangenis en de plaatsing van verlichting en signalisatie op de weg zijn aansluitend voorzien.

De aanplanting van bomen, hagen en struiken is aangewezen in het volgend plantseizoen nl. in november.

Bouw van de nieuwe gevangenis

De bouw van de gevangenis zelf start in augustus 2020. Het einde van de werken is voorzien tegen eind oktober 2022. 

De bouwheer is de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat.

Actuele info over het project nieuwe gevangenis kan u ook terugvinden op www.regiedergebouwen.be/nl/projects/nieuwe-gevangenis.