naar top
Gemeente Dendermonde

Nieuwe gevangenis en brug

De Regie der Gebouwen plant de bouw van een nieuwe gevangenis in Dendermonde. Het complex zal zich situeren in het gebied gelegen tussen het Oud Klooster, de spoorweglijn Dendermonde/Gent en de Dender - inplanting zie afbeelding bij de downloads. Het bouwdossier lag jaren stil door juridische procedures, maar de bevoegde instanties hebben in 2019 het licht op groen gezet voor de hervatting van de werken.

Toegangsweg en nieuwe brug

  • Opdrachtgever: afdeling Regio West van De Vlaamse Waterweg nv
  • Aannemer: Artes Group.

De toegangsweg geeft aansluiting op de Tragel ter hoogte van de Ooiebrug (Gentsesteenweg).

Over de Oude Dender werd op 13 maart een nieuwe brug geplaatst. Het fietspad en wandelpad langs de Oude Dender lopen onder de brug door en sluiten aan op het jaagpad langs de Dender (Tragel). De kruising van de toegangsweg met het fietspad Oud Klooster gebeurt gelijkgronds. Het vervoer van de brug via Schelde en Dender, alsook de montage waren een indrukwekkend gebeuren.

Beelden: De Vlaamse Waterweg

Eindafwerkingen zoals de aanleg van de gracht vanaf Oud Klooster tot aan de site van de gevangenis en de plaatsing van verlichting en signalisatie op de weg zijn voorzien.
De aanplanting van bomen, hagen en struiken is aangewezen in het volgend plantseizoen nl. in november.

Bouw van de nieuwe gevangenis

De bouwheer is de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat.
De effectieve werkzaamheden starten op 11 augustus 2020 en duren tot eind 2022.

Bepaalde voorbereidende werken starten al vroeger zoals uitzetten van het terrein, werfinstallatie, rooien van bomen … Vanaf augustus tot eind september 2020 vinden de grondwerken plaats en de omlegging van de buurtweg n° 25. De overige buurtwegen die over het terrein lopen, zullen vanaf 11 augustus niet meer kunnen gebruikt worden.
Midden september wordt er gestart met het heien van de funderingspalen. Deze werkzaamheden kunnen lawaai en trillingen veroorzaken. Het einde van deze heiwerken wordt geschat op eind oktober.

Aansluitend zal de ruwbouw van de verschillende gebouwen opgetrokken worden met meerdere torenkranen. De werkzaamheden starten elke dag vanaf 7 tot ongeveer 18 uur en dit van maandag tot en met vrijdag. In drukkere periodes zal er ook op zaterdag gewerkt worden.

De algemene werftoegang gebeurt via de nieuw aangelegde brug. De transporten zullen via de Gentsesteenweg, Tragel, over de nieuwe brug over de Oude Dender de site bereiken. Enkele zware transporten worden omgeleid langs de brug, maar dat wordt tot een strikt minimum beperkt.

Om de hinder voor omwonenden te beperken worden volgende maatregelen genomen:

  • Reiniging van de openbare wegen tijdens grondwerken volgens noodzaak
  • Duidelijke aanduiding van de routes voor vrachtwagens
  • Enkel de essentiële verlichting blijft ’s nachts branden
  • Werfcamionnettes en auto’s parkeren op eigen terrein
  • Gebruik van zoveel mogelijk geluidsarme apparaten.
  • Stofhinder tot een minimum te beperken door regelmatig te sproeien
  • Afvalbeheer op de werf om zwerfvuil te vermijden
  • Bewaking van de werf

Het is strikt verboden om de werf te betreden, dit omwille van veiligheid van eenieder. 

Actuele info over het project nieuwe gevangenis kan je ook terugvinden op www.regiedergebouwen.be/nl/projects/nieuwe-gevangenis.