Bouw van een nieuwe gevangenis

Bouw van een nieuwe gevangenis

De Belgische Staat plant de bouw van een nieuwe gevangenis in Dendermonde. Het complex zal zich situeren in het gebied gelegen tussen het Oud Klooster, de spoorweglijn Dendermonde/Gent en de Dender - inplanting zie afbeelding in Download. Het bouwdossier lag jaren stil omwille van juridische procedures, maar de bevoegde instanties hebben vorig jaar het licht op groen gezet voor de hervatting van de werken.

Realisatie van de toegangs-/ontsluitingsweg langsheen de Dender

De verdere realisatie van de toegangs-/ontsluitingsweg langsheen de Dender werd opnieuw aangevat eind 2019. De toegangsweg zal aansluiting geven op de Tragel ter hoogte van de Ooiebrug (Gentsesteenweg).

Over de Oude Dender wordt een nieuwe brug geplaatst. Het fietspad en wandelpad langs de Oude Dender zullen onder de brug doorlopen en aansluiten op de Tragel (jaagpad) langs de Dender.

De kruising van de toegangsweg met het fietspad Oud Klooster zal gelijkgronds gebeuren.

Opdrachtgever voor deze werken is de afdeling Bovenschelde van De Vlaamse Waterweg.
Aannemer is Artes Roegiers nv.

Een deel hiervan werd uitgevoerd in 2019: 

  • opruimen en maaien van het terrein: vanaf eind november
  • intrillen buispalen voor brugpijlers: 2 en 3 december
  • afwerken van de brugpijlers: van 4 tot 10 december.

De resterende werken voor de ontsluitingsweg alsook de plaatsing van de brug gebeuren in 2020. De planning ziet eruit als volgt:

  • Sinds 29 januari zijn voorbereidende werken aan de gang zoals grondwerken, rioleringswerken en de heraanleg van de Tragel en Scoutteplein aan de werkzone. Ook de bouw van de landhoofden en plaatsing van funderingen komen aan bod.
  • De plaatsing van de brug. 
  • Nadien volgt de afwerking van de brug en de toegangshellingen tot de brug (tot eind april).
  • Tijdens de werkperiode zullen fietsers op bepaalde momenten moeten omrijden via het scoutsplein. Bij de plaatsing van de brug wordt het jaagpad naast de Dender volledig afgesloten.

Eindafwerkingen zoals de aanleg van het fietspad en de gracht vanaf Oud Klooster tot aan de site van de gevangenis en de plaatsing van verlichting en signalisatie op de weg zijn aansluitend voorzien.

De aanplanting van bomen, hagen en struiken is aangewezen in het volgend plantseizoen nl. in november.

Pas daarna start de effectieve bouw van de nieuwe gevangenis. De concrete planning voor de bouw van de gevangenis is voorlopig nog niet bepaald. De bouwheer is de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat.

Actuele info over het project nieuwe gevangenis kan u ook terugvinden op www.regiedergebouwen.be/nl/projects/nieuwe-gevangenis.