Vacature: maatschappelijk assistent - tijdelijk

Heb je kennis van de sociale kaart en sociale wetgeving? Ben je empathisch en streef je een kwaliteitsvolle dienstverlening na? Ben je klantgericht en een sterke coördinator? Als maatschappelijk werker lever je een kwaliteitsvol sociaal onderzoek af en zet je een kwalitatieve hulpverlening op.

Rol in de organisatie

Je begeleidt de cliënten op maat en professioneel. Samen bouw je aan een hulpverleningsplan en doorloop je een traject. Je hanteert hierbij de meest gepaste hulpverleningsmethodieken en volgt de begeleidingen verder op.

Als luisterend oor en vertrouwd gezicht, informeer je de cliënten over hun rechten en plichten. Je neemt de rechten op eigen aan het Sociaal Huis maar verwijst indien nodig ook actief door naar partners. Je aanpak is klantvriendelijk met een brede blik maar ook op maat van de cliënt.

Je zet een kwaliteitsvol sociaal onderzoek op in functie van de noden van de cliënt. Dit onderzoek vertaal je in een sociaal verslag en volg je qua afhandeling op de voet. Je werkt hiervoor nauw samen met de dienst administratie en financiën. Het correct informeren van zowel de cliënten als de betrokken instanties hoort hierbij.  

Een van je taken is om actief deel te nemen aan teamvergaderingen en werkgroepen. Dankzij je correcte communicatie bouw je een netwerk uit welke je kan inschakelen bij complexe dossiers.

Je neemt deelt aan beleidsvoorbereidend werk door vastgestelde noden en behoeften van cliënten te signaleren. Je denkt mee kritisch na over veranderingen binnen de dienst en geeft advies over de wijze waarop de doelstellingen beter gerealiseerd kunnen worden.

De ideale kandidaat?

Als maatschappelijk assistent heb je kennis van de sociale kaart, sociale wetgeving en maatschappelijk werk. Je bent empathisch en kan mensen motiveren. Je kan goed omgaan met stressvolle situaties en lost graag problemen op. Daarbij ben je klantgericht en streef je een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening na. Bovendien ben je een echte teamspeler en werk je graag nauw samen met je collega’s. We verwachten van een goede maatschappelijk assistent dat hij/zij sterke communicatieve vaardigheden heeft en makkelijk kan omgaan met diverse groepen. Hierbij hanteer je een outreachende en proactieve houding, zet je in op een positieve hulpverleningsrelatie waarbij je focust op krachtgericht werken en zelfredzaamheid stimuleert, aangepast aan ieders tempo.

Wil je samen met mensen stappen zetten? Wil je rechten waar maken? Ben je een vlotte planner en organisator? Heb je sterke administratieve vaardigheden? Stel je zeker kandidaat.

Plaats in de organisatie

Het Sociaal Huis is een open en laagdrempelige eerstelijnsdienst die staat voor het verzekeren van de maatschappelijke dienstverlening die elke inwoner van Dendermonde in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en die maatschappelijke integratie bevordert.

Het Sociaal Huis heeft als doelstelling de toegankelijkheid tot alle dienst-, hulp- en zorgverlening te maximaliseren met een bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbaren. Daarnaast zet het Sociaal Huis zich in op het bestrijden van onderbescherming. Wij doen dit met een team van deskundige, leergierige en enthousiaste medewerkers, in een sfeer van vertrouwen en respect, op een neutrale en warme manier.

Algemene aanwervingsvoorwaarden

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouders is dan 3 maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittrekstel dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, dan kun je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd toegelaten.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in
  bestuurszaken).
 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

Diplomavoorwaarden

 • het diploma van master in het sociaal werk
 • het diploma van master in het sociaal werk en sociaal beleid
 • het diploma van master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek
 • het diploma van master in de agogische wetenschappen
 • het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • het diploma van bachelor orthopedagogie
 • het diploma van bachelor sociale re-adaptatiewetenschappen
 • het diploma van bachelor gezinswetenschappen
 • het diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • het diploma van maatschappelijk assistent, afgeleverd in het sociaal hoger onderwijs van het korte type of het hoger onderwijs van één cyclus, studiegebied sociaal-agogisch werk, of de buitenlandse diploma’s die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van maatschappelijk assistent
 • het diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid
 • het diploma van sociaal verpleegkundige met de titel van gegradueerde in de sociale verpleegkunde, dat behoort tot het vroegere paramedische hoger onderwijs van het korte type

Ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur (9 maanden) 
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. 2 941 euro en max. 4 955 euro bruto geïndexeerd maandsalaris).
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
 • Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon).
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding van 0,35 euro/km.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques van 6 euro/gewerkte dag.
 • Voordelenplatform van GSD-V.

Bijkomende informatie

Op basis van jouw cv, diploma en motivatie beslissen we of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Alle communicatie over de selectieprocedure verloopt via e-mail. Per stap ontvang je van ons een e-mail met de nodige informatie. Controleer zeker ook je ongewenste e-mailfolder. Indien u op de hierboven vermelde data niets van ons heeft ontvangen, aarzel dan niet om zelf contact met ons op te nemen. 

Interesse?

Solliciteren kan door jouw cv, diploma en motivatiebrief te mailen naar vacatures@dendermonde.be.

Op basis van jouw cv en motivatie beslissen we of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure neem je contact op met Annelies Van Doren, via vacatures@dendermonde.be of via 052 25 10 84.

Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, neem je contact op met Ingrid Van Vaerenberg via ingrid.vanvaerenberg@dendermonde.be.

Dit artikel werd gepubliceerd op 22 mei 2024.