Schelde Delta officieel erkend als Unesco Geopark

Het Belgisch-Nederlandse Geopark Schelde Delta ontvangt officieel het Unesco Global Geopark keurmerk. Het gebied van het Schelde estuarium is geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk zeer uniek en wordt opgenomen in het internationale Unesco Global Geopark Network.

De regio mag zich voortaan een Unesco Global Geopark mag noemen, net zoals onder meer de zwarte vulkanische stranden van Lanzarote, de geothermische activiteiten van Ijsland, en een van de diepste canyons van de wereld: Colca in Peru.

Unieke regio

Nergens ter wereld is de wisselwerking tussen mens en water nog zo zichtbaar in het landschap als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geoparkstatus biedt.

Grensoverschrijdend netwerk

Vijf provincies (Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) zijn de initiatiefnemers en werken hiervoor samen met meer dan 60 gemeentebesturen, kennisinstellingen zoals Ugent, Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode, musea zoals Mercatormuseum, en de toeristische diensten … Een huzarenstukje van publiek-private, internationale samenwerking.

Beleving

Stad Dendermonde is één van de partners in Geopark Schelde Delta. In de Vlassenbroekse polder beleef en zie je de wisselwerking tussen mens en water. De polder is een prachtig stukje natuur in Baasrode, met aan de rand het pittoreske dorpje Vlassenbroek. Vanop de Scheldedijken geniet je van een mooi uitzicht op het natuurgebied.

De polder ligt in een Scheldemeander en heeft een oppervlakte van circa 300 hectare. Het landschap wordt gekenmerkt door buiten- en binnendijkse gebieden met biotopen zoals kreken en sloten, weilanden, zoetwaterschorren en moerassen. De verscheidenheid aan fauna en flora is heel groot.

Het gezellige dorpje Vlassenbroek is meer dan een bezoekje waard en is de ideale uitvalsbasis voor wandelaars en fietsers.

50 miljoen jaar jong

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw, gecontroleerde overstromingsgebieden (Sigmaplan), …

Zo sloeg in Vlassenbroek in 1953 sloeg het noodlot toe. De hoge waterstand van de Schelde brak een dijk en overstroomde Vlassenbroek. Als oplossing kwam het Sigmaplan. Een groot deel van het gebied wordt ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied voor de Schelde. Het gebied wordt door een ingenieuze compartimenteringsdijk opgedeeld in een noordelijk en zuidelijk deel met elk een andere invulling.

Internationaal keurmerk voor geologie

Een erkenning als Unesco Geopark is een keurmerk dat internationale aandacht schenkt aan het geologisch erfgoed van een gebied, en de daarmee samenhangende cultuurhistorie. Dit geeft initiatieven voor onderzoek, natuur- en landschapsbeheer en duurzaam toerisme dan ook meer kans op (Europese) fondsen. Unesco hecht ook veel belang aan de educatie, de lokale tradities en de holistische aanpak van de geoparken.

Nationaal Park Scheldevallei

In oktober 2023 werd de Scheldevallei ook erkend als Nationaal Park. Beide erkenningen, Nationaal Park Scheldevallei en Unesco Geopark Schelde Delta, zijn ideale hefbomen om dit bijzonder stuk natuur nog méér in de kijker te zetten.

Meer informatie via www.rivierparkscheldevallei.be

Ontdek het zelf

Wandel of fiets en ontdek één van de vele interessante routes van het Unesco Global Geopark Schelde Delta: https://scheldedelta.eu/nl/ontdek-unesco-global-geopark

Lees meer informatie op www.scheldedelta.eu

Dit artikel werd gepubliceerd op 28 maart 2024.