naar top
Gemeente Dendermonde

Onthaalouder worden

Heb je een groot hart voor de allerkleinsten? Wil je hen helpen opgroeien en ontwikkelen? En doe je dat liefst in jouw (t)huis? Dan is onthaalouder zijn vast iets voor jou en kan je volgende stappen zetten:

1. Aanmelding

Je kan je telefonisch of via mail aanmelden of langskomen bij het secretariaat van de dienst onthaalouders, ongeacht uw geslacht, culturele of maatschappelijke afkomst, nationaliteit (wel vlot Nederlands begrijpen en spreken), geloof of levensovertuiging.

Een dienstverantwoordelijke gaat na of je in aanmerking komt wat betreft de leeftijd (minstens 18 jaar) en de woonplaats of de plaats waar de opvang zal gebeuren (grondgebied of zorgregio Dendermonde). Er zal ook gepeild worden naar jouw motivatie om onthaalouder te worden.

Jouw aanvraag wordt besproken met het team en o.a. afgetoetst aan de noodzaak binnen het bestaande aanbod van dat moment. Nadien ontvang je een informatiepakket. 

2. Documenten 

Nadat je de informatie doorgenomen hebt en je effectief de procedure tot aansluiting wil starten, moet je deze documenten bezorgen aan het secretariaat van de dienst onthaalouders:

  • Het volledig ingevulde sollicitatieformulier.
  • Een recent uittreksel uit het strafregister model 596.2 Sv van jou en alle meerderjarige inwonende gezinsleden (waaruit blijkt dat iedereen van onberispelijk gedrag is om met kinderen om te gaan).
  • Een 'Attest A of B van medische geschiktheid voor personen in de kinderopvang' van jou en alle gezinsleden (waaruit blijkt dat u en de andere gezinsleden geen fysieke of psychische beperkingen of aandoeningen hebben waardoor de opgevangen kinderen gevaar kunnen lopen).

3. Procedure

Je moet de verschillende stappen van de procedure doorlopen: 

  • Een kennismakingstraject: 40 uren bij een centrum voor volwassenenonderwijs naar keuze.
  • Een oriënterend gesprek bij de dienst onthaalouders.
  • Twee huisbezoeken waarbij we peilen naar de basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen evolueren naar een goede onthaalouder en via een risicoanalyse nagaan of alle ruimtes die gebruikt zullen worden voor de opvang (ook de buitenspeelruimte) voldoen aan de infrastructurele vereisten. 
  • Twee stagedagen volgen bij twee aangesloten onthaalouders die bereid zijn om je kennis te laten maken met en te informeren over de praktische werking van gezinsopvang.
  • Een kwalificatiebewijs 'begeleider in de kinderopvang' behalen als je niet beschikt over het vereiste getuigschrift of diploma. Meer informatie hierover vindt u op de website van Kind en Gezin

4. Aanvragen vergunning

Als het administratief dossier volledig in orde is, kan de dienst onthaalouders een vergunning aanvragen bij Kind en Gezin. Er volgt dan een ontvankelijkheidsonderzoek en nadien een onderzoek van alle ingediende documenten. Na goedkeuring brengt Kind en Gezin de dienst onthaalouders op de hoogte van de beslissing en bezorgen zij een document met vermelding van het aantal vergunde kindplaatsen. 

De vergunning gaat in op de datum van de beslissing en wordt toegekend voor onbepaalde duur. De effectieve startdatum is de eerste dag dat een kind wordt opgevangen. De opvang moet starten binnen de 3 maand nadat de vergunning toegekend is. Deze termijn is één keer verlengbaar met 3 maand. Als je binnen deze termijn niet start met de opvang, vervalt de vergunning.

5. Vergoeding

Per dag dat je een kind opvangt, krijg je een kostenvergoeding van de organisator van de gezinsopvang op basis van het aantal kinderen en de uren dat zij in de opvang aanwezig zijn. 

6. Sociaal statuut

Als aangesloten onthaalouder ben je geen zelfstandige of werknemer, maar heb je een eigen sociaal statuut. Zo bouw je rechten op voor kinderbijslag, pensioen en terugbetaling van gezondheidskosten. In bepaalde gevallen kan je een beroep doen op een opvanguitkering (bij afwezigheid van een kind buiten de wil van de onthaalouder) of een vervangingsinkomen (bij ziekte, moederschapsrust, arbeidsongeval). Meer info over het sociaal statuut kan je hier terugvinden. 

Contact

Dienst onthaalouders

Gebouw
Huis van het Kind
Adres
Kroonveldlaan 40 c9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 27 27 87
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u.
Morgen open van 9 tot 12 u.

Na afspraak: in de namiddag en de derde donderdag van de maand 18-20 u. 

  • baby crèche kinderopvang