naar top
Gemeente Dendermonde

Wat is een openbaar onderzoek?

Bepaalde aanvragen van een omgevingsvergunning zijn onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit onderzoek wordt gehouden om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen de aanvraag.

Tijdens de periode dat het dossier ter inzage ligt, kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Franz Courtensstraat 11, Dendermonde. 

Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag.

  • Omgevingsvergunning