naar top
Gemeente Dendermonde

Participatietraject

Om deze ‘remake’ te realiseren koos de stad voor een inspraaktraject waarbij bewoners, handelaars en bezoekers hun inbreng deden en nadien de vruchten ervan kunnen plukken. Op basis van het inspraaktraject ontwikkelen we als lokaal bestuur een gedragen visie voor het kernwinkelhart. Enerzijds een visie op gebruiksvriendelijke inrichtingen, anderzijds een visie op de commerciële ontwikkeling van ons kernwinkelhart.

Met het oog op een kwalitatief traject koos het lokaal bestuur ervoor om het traject extern te laten begeleiden. Het communicatiebedrijf O2 werd aangesteld om het inspraaktraject voor de herinrichting van de Oude Vest te begeleiden. De participatiegolven vonden plaats in september 2020, december 2020 en maart 2021. Via het participatieplatform https://denkmee.dendermonde.be vroegen we input aan de inwoners.

Eerste participatiegolf in september 2020

De eerste participatiegolf vond plaats in september. Maar liefst 516 personen vulden de online bevraging in. Er werden 71 straatinterviews afgenomen. De meerdenkers kwamen samen met de ontwerper en het communicatiebureau om de herinrichting van de Oude Vest vorm te geven. 

Het doel was maximaal informatie te verzamelen over de noden en verwachtingen van de inwoners, bezoekers en handelaars van de projectzone.

De resultaten van de bevraging, straatinterviews en meerdenkersavond werden verwerkt en geanalyseerd. De ontwerper ging hiermee aan de slag om ontwerpscenario's voor de Oude Vest voor te stellen.

Tweede participatiegolf in december 2020

De ontwerper ging met de input van de eerste participatiegolf aan de slag en ontwierp verschillende scenario’s. Tijdens de tweede participatiegolf zoeken we feedback op de ontwerpschetsen. We mikken nog steeds op het brede publiek om reacties te verzamelen. Met de meerdenkers is het de bedoeling om de voorstellen te verfijnen, bij te sturen en richting aan te geven voor de verdere uitwerking ervan. De oefening wordt iets technischer.

Derde participatiegolf in maart 2021

Op dinsdag 30 maart vond de digitale infomarkt plaats. We namen de deelnemers mee in alle reeds gezette en nog te zetten stappen van het traject. De ontwerper stelde het schetsontwerp voor en het lokaal bestuur verduidelijkte hoe het in zijn beslissingen aan de resultaten van de inspraakmomenten tegemoet kwam. De deelnemers kregen de kans om vragen te stellen en suggesties te doen. De ontwerper bouwt verder aan het definitieve ontwerp. 

Meerdenkers

De meerdenkers kwamen op drie momenten samen met de ontwerper en communicatiebureau O2 om de herinrichting van de Oude Vest vorm te geven.

Het is een groep van 25 deelnemers, een gezonde mix van handelaars, bewoners, gebruikers, jeugd en adviesraden: lokale economie, welzijnsraad, jeugdraad en minaraad. De andere raden en comités benaderen we apart voor adviezen. Het is een gevarieerde en dynamische groep met een hart voor de toekomst van Dendermonde.

Er werd een oproep gelanceerd voor negen plaatsen in de meerdenkersgroep. In totaal stelden zich 54 geïnteresseerden zich kandidaat. Uit de kandidaturen is een gevarieerde groep van verschillende profielen samengesteld. Inwoners, gebruikers, mensen die op de Oude Vest werken, uit het centrum en uit de deelgemeenten, man/vrouw ... 

Lees ook

  • Denk mee(r) voor de Oude Vest