naar top
Gemeente Dendermonde

Proclaimer

Dit is de officiële website van de stad Dendermonde. Via dit digitaal platform willen wij je snel en eenvoudig jouw weg laten vinden in onze stad. 

Over de inhoud

Over de stedelijke informatie op www.dendermonde.be en www.toerismedendermonde.be kun je het volgende verwachten:

  • We streven ernaar de inhoud actueel te houden.
  • We streven naar begrijpelijk taalgebruik.

Als de weergegeven informatie fouten bevat, engageren we ons om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Vragen, ideeën of suggesties kun je doorgeven via communicatie@dendermonde.be. je ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging of reactie.

De stad Dendermonde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van de informatie op deze website. 

De teksten op deze website bezitten dan ook geen juridische waarde. Als je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kun je deze schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen stellen we je enkel ter informatie ter beschikking. De stad Dendermonde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt, en waarnaar deze website verwijst. 

Als informatie op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt de stad Dendermonde zich het recht om de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links kun je melden via communicatie@dendermonde.be.

Eigendomsrechten

De stad Dendermonde behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website alsook op de ter beschikking gestelde informatie. Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik, van de inhoud van deze website is toegestaan.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal is verboden.

Jouw aandacht wordt inzonderheid getrokken op het gebruik van het stadslogo, stadszegel en het Ros Beiaardlogo. Het stadslogo is gedeponeerd als woord- en beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau. Hierdoor heeft het lokaal bestuur als houder van het merk het exclusief gebruiksrecht. Voor verdere inlichtingen kun je contact opnemen met communicatie@dendermonde.be

Het Ros Beiaardcomité heeft het Ros Beiaardlogo gedeponeerd als woord- en beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau. Iedereen die dit logo wil gebruiken, moet contact opnemen met het Ros Beiaardcomité, Stadhuis, Grote Markt, 9200 Dendermonde.

Bescherming van de persoonsgegevens, statistieken en cookies

Raadpleeg het privacybeleid.

Contact

Communicatiedienst

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 20
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

Ik wil iets melden.