naar top
Gemeente Dendermonde

Maatschappelijke dienstverlening (financiële steun)

Als je een laag inkomen hebt, kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op bijkomende financiële hulp. Deze financiële steun moet je in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk terugbetalen.

Voor wie?

Je inkomen is onvoldoende om bepaalde kosten te betalen (b.v. ziekenhuisfactuur, kosten voor geneesmiddelen, kosten voor de kinderen bij het begin van het schooljaar en voor buitenschoolse activiteiten, verwarmingskosten in de winter ...).

Hoe aanvragen?

 • Kom langs bij het Sociaal Huis tijdens de openingsuren. 
 • Vraag telefonisch een afspraak als je je niet kunt vrijmaken tijdens de openingsuren.
 • Vraag telefonisch een huisbezoek als je minder mobiel bent. 

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart 
 • Overzicht van je inkomsten en van alle inwonende bloedverwanten in eerste graad (vader, moeder, zoon, dochter):
  • Loon (loonfiches van de laatste 3 maanden)
  • Kinderbijslag (strookje / bankrekeninguittreksel)
  • Werkloosheidsuitkering (attest van de vakbond / hulpkas met vermelding dagbedrag)
  • Pensioen (strookje / bankrekeninguittreksel)
  • Ziekte- of invaliditeitsvergoeding (strookje / bankrekeninguittreksel)
  • Uitkering van de FOD Sociale Zekerheid: inkomensvervangende - en integratietegemoetkoming, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
   (strookje / bankrekeninguittreksel)
  • Onderhoudsgeld (kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager of kinderen)
  • Spaargelden (spaarboekje)
  • Eigendom (bewijs van het kadastraal inkomen - attest Vlaamse Gemeenschap)
  • ...
 • Bankrekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
 • Alle andere informatie die belangrijk is voor de aanvraag

Afhandeling?

Een maatschappelijk assistent(e) voert een sociaal en financieel onderzoek uit om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet.

Contact

Sociaal Huis

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 00
E-mail

Het Sociaal Huis is vrij toegankelijk op ma, woe en vrij van 9-12 u. 
Op afspraak elke dag van 9 -12 u. en van 13.30-16 u.   
Op afspraak di van 16-19 u. enkel als je je niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren. 

 • Geld