naar top
Gemeente Dendermonde

Stedelijke mantelzorgpremie

Iedere mantelzorger die zorgt voor een thuiswonende zorgbehoevende persoon kan een stedelijke mantelzorgpremie aanvragen. De mantelzorgpremie bedraagt 150 euro per jaar en wordt uitbetaald in het 2de kwartaal. Er wordt slechts 1 mantelzorgpremie per zorgbehoevende persoon toegekend.

Met mantelzorg bedoelen we de zorg die door niet-professionelen wordt geboden (kinderen die voor hun ouders zorgen, een partner die voor een zieke man of vrouw instaat, een buur die in de weer is voor een hoogbejaarde naast de deur ...).

Om een mantelzorgpremie aan te vragen, moeten zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende voldoen aan een aantal voorwaarden. In 2021 verlaagden we de leeftijd van 21 naar 18 jaar.

Vanaf 1 februari 2024 breiden we ook de categorie uit waartoe de zorgbehoevende moet behoren. In het verleden kon er enkel voor mensen die recht hadden op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden een aanvraag van de stedelijke mantelzorgpremie ingediend worden.

De nieuwe aanvraagperiode loopt van 1 februari 2024 tot en met 30 april 2024. Om aanspraak te maken op deze premie moet je een aanvraagformulier invullen, ondertekenen (door mantelzorger en zorgbehoevende), bijvoegen met de nodige attestering en ten laatste op 30 april 2024 indienen bij het Sociaal Huis of bij een van de lokale dienstencentra (Zilverpand, Zonnebloem of ’t Plein).

Voorwaarden?

Voor de mantelzorger: 

 • Minstens 18 jaar zijn (GRB 1/12/2020)
 • De zorgbehoevende bijstaan en helpen

Voor de zorgbehoevende: 

 • Minstens 18 jaar zijn (GRB 1/12/2020)
 • Minstens 3 maand voor de aanvraag van de premie in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Dendermonde ingeschreven zijn en in Dendermonde wonen
 • Recht hebben op het zorgbudget van 140 euro/maand van de Vlaamse sociale bescherming (voorheen de Vlaamse Zorgverzekering) en hiervan (gestaafd door een attest met erkenningsperiode) kunnen voorleggen
  OF een verminderd zelfzorgvermogen van 9 punten (gestaafd door een attest van de FOD Sociale Zaken)
  OF een BELRAI-score van 11 punten (totaalscore) of 3,5 punten som ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen)
  OF een IADL (instrumenteel algemene dagelijkse levensverrichtingen) (gestaafd door een attest van de mutualiteit) hebben
 • Geen persoonlijk assistentiebudget of verhoogde kinderbijslag ontvangen
 • Geen premie voor het thuis opvoeden van een kind met een handicap of aandoening ontvangen
 • Niet in een woon- of zorgcentrum verblijven

Hoe aanvragen?

Je kan een aanvraag indienen vanaf 1 februari 2024 in: 

  • Sociaal Huis
   Gentsesteenweg 1       
   9200 Dendermonde
   Tel: 052 37 85 00
   elke dag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. 
   Op dinsdag van 16 tot 19 uur (na afspraak).
   Vrijdagnamiddag gesloten.

  • Ldc Zilverpand
   Nieuwburcht 10
   9200 Dendermonde
   Tel: 052 25 17 30
   Om een aanvraag in te dienen gelieve telefonisch een afspraak te maken.

  • Ldc ’t Plein,
   Kloosterstraat 30
   9200 Baasrode
   Tel: 052 25 70 90         
   Om een aanvraag in te dienen gelieve telefonisch een afspraak te maken.

  • Ldc Zonnebloem
   Breestraat 109
   9200 Sint-Gillis
   Tel: 052 25 19 30
   Graag een afspraak maken of dinsdag-/woensdagvoormiddag vrij tijdens het spreekuur.

Contact

Loketdiensten en premies

Gebouw
Sociaal Huis
Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 00
E-mail

Het Sociaal Huis is vrij toegankelijk op ma, woe en vrij van 9-12 u. 
Op afspraak elke dag van 9 -12 u. en van 13.30-16 u.   
Op afspraak di van 16-19 u. enkel als je je niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren.