naar top
Gemeente Dendermonde

Wat is een kindvriendelijke stad?

Na het doorlopen van een traject onder begeleiding van VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten), nu Bataljong. besliste de jury op 6 november 2016 dat Dendermonde het label kindvriendelijke stad krijgt. In 2022 werd dit label verlengd.

Een kindvriendelijke stad streeft in alle beleidsdomeinen naar respect voor de rechten van het kind. Of het nu gaat over vrije tijd, wonen, welzijn … Kindvriendelijkheid is een barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat voor beleid leggen op niveau van de meest kwetsbare burgers, o.a. kinderen, maakt dat je beleid iedereen in ogenschouw neemt. Kindvriendelijkheid is dan een toets voor een open en toegankelijke samenleving.

Waarom kiest Dendermonde voor kindvriendelijkheid?

We maakten in Dendermonde een aantal jaar geleden heel doordacht de keuze om het traject kindvriendelijke steden en gemeenten te doorlopen. Kinderen en jongeren zijn immers niet alleen onze toekomst. Zij fietsen, spelen, lopen … elke dag in onze stad. In tegenstelling tot volwassenen hebben ze geen stem bij verkiezingen, maar wel een duidelijk beeld over hun ideale plek om ‘te zijn’. Het is onze plicht als lokaal bestuur om te zorgen dat hun ideeën de weg vinden naar ons beleidsplan.

Als we echt willen dat kinderen en jongeren zich welkom voelen in Dendermonde, moeten we hen vooral ook het gevoel geven dat wij hier allemaal samen werk van willen maken. Hen hierbij de kansen geven die ze nodig hebben om verder uit te groeien, vraagt een goede samenwerking tussen het lokaal bestuur en de samenleving. Kiezen voor kindvriendelijkheid is dus ook kiezen voor die doordachte samenwerking.

Kindvriendelijk beleid: een praktijkvoorbeeld

Tijdens ons eerste belevingsonderzoek legden we de focus op ‘kindvriendelijke openbare ruimte’. Dit resulteerde al snel in een visie op spelen. Met deze visie gingen we op stap en sloegen we bruggen naar collega’s die bezig zijn met het inrichten van onze openbare ruimte. De start van een traject waarbij we elkaars werking leerden kennen en samen op zoek gingen naar manieren die voor Dendermonde werken.

Om de link naar kinderen en jongeren groter te maken, werd de jeugdconsulent toegevoegd aan de werkgroep openbaar domein. Daar werd meteen duidelijk dat openbare ruimte veel verder gaat dan spelen alleen. Kinderen en jongeren gebruiken onze stad op een heel andere manier en dat is mooi om te zien. Door daar intensiever rond samen te werken, creëer je meer verdraagzaamheid en begrip. Skaten op een trap of bank is daardoor niet langer overlast, maar een tiener die een hobby uitoefent.

De visie op spelen zal daarom ook uitgebreid worden. Door in gesprek te gaan met jongeren willen we via hen horen hoe zijn onze stad zien en gebruiken en onze openbare ruimte hier in de toekomst verder op afstemmen.

Contact

Jeugddienst

Adres
Sas 349200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 20 93
E-mail
Vandaag open van 8.30 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 16.30 u.
Morgen open van 13.30 tot 16.30 u.
  • logo kindvriendelijke stad