Belasting omgevingsvergunning, attesten van stedenbouwkundige aard en stedenbouwkundige uittreksels / vastgoedinformatie

U moet deze belasting betalen voor:

  • aanvragen, meldingen en verzoeken rond de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • aanvragen en meldingen voor stedenbouwkundige handelingen
  • aanvragen voor kleinhandelsactiviteiten
  • aanvragen voor vegetatiewijzigingen
  • aanvragen tot planologisch attest
  • aanvragen projectvergadering
  • stedenbouwkundige uittreksels en vastgoedinformatie
  •  

Tarieven?

Afhankelijk van de aard van het dossier varieert de kostprijs. Wij verwijzen u naar het reglement voor meer info (zie downloads). 

Hoe? 

Het stadsbestuur stuurt u een aanslagbiljet. U moet dan het bedrag overschrijven met een bijhorende gestructureerde mededeling. 

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.