naar top
Gemeente Dendermonde

Erkenning sportvereniging

Sportverenigingen die voldoen aan een aantal voorwaarden en kwaliteitsvereisten, kunnen bij stad Dendermonde een aanvraag tot erkenning indienen. Deze erkenning is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor sportsubsidies. 

Sportverenigingen die sportsubsidies willen aanvragen, moet hun erkenningsaanvraag uiterlijk op 1 september van het begrotingsjaar indienen. De erkenning gaat in vanaf 1 januari.

Hoe aanvragen?

1. Online
Klik op onderstaande knop en vul de gegevens in. Voeg de verplichte bijlagen toe. Doe dit uiterlijk op 1 september.

Vraag online een erkenning aan

2. Via mail 
Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op. Mail het ingevulde aanvraagformulier samen met de verplichte bijlagen uiterlijk 1 september naar sportdienst@dendermonde.be

3. Via het loket
Download het aanvraagformulier en sla het op op je pc. Kom uiterlijk 1 september met het ingevulde formulier langs bij de sportdienst. Breng de verplichte bijlagen mee. Je kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij de sportdienst.

Volgende bijlagen moet je verplicht bij jouw aanvraag voegen: 

  • Statuten vzw of huishoudelijk reglement feitelijke vereniging
  • Verzekeringspolis of attest dat de burgerlijke aansprakelijkheid van haar bestuursleden en haar lesgevers dekt
  • Verzekeringspolis of attest dat de club heeft afgesloten ter bescherming van de leden die niet bij een erkende Vlaamse sportfederatie aangesloten zijn
  • Ledenlijst van de club afgeleverd door de federatie(s) (de actuele ledenlijst met de adresgegevens en met vermelding van de functies van de leden binnen de sportvereniging, bv. bestuursfuncties, trainer, spelers)
  • Een overzicht van de activiteiten (trainingen, kalender wedstrijden, activiteiten..) van het afgelopen werkingsjaar
  • Bewijs van communicatie over de lidgelden
  • Motivatie voor een eventuele afwijking op de gestelde erkenningsvoorwaarden als 'Erkende sportvereniging in Dendermonde'

Afhandeling?

Na advies van de sportraad beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning. De sportdienst brengt de sportvereniging op de hoogte van de beslissing binnen een termijn van 3 maanden na de aanvraag. 

Contact

Sportdienst

Adres
Van Langenhovestraat 203 a9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 06 12
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Morgen open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

Vrijdagnamiddag na afspraak.

  • sport rugby