naar top
Gemeente Dendermonde

Erkenning sportvereniging

Sportverenigingen die voldoen aan een aantal voorwaarden en kwaliteitsvereisten, kunnen bij het lokaal bestuur een aanvraag tot erkenning indienen. Deze erkenning is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor sportsubsidies. 

Sportverenigingen die sportsubsidies willen aanvragen, moet hun erkenningsaanvraag uiterlijk op 1 september van het begrotingsjaar indienen. De erkenning gaat in vanaf 1 januari. De erkenning is 1 jaar geldig, maar kan jaarlijks verlengd worden. 

Voorwaarden?

 • De sportvereniging is lid van de sportraad.
 • Structureel en duurzaam georganiseerd zijn en als primaire doelstelling sport beoefenen met een competitief of recreatief karakter waarbij fysieke inspanning centraal staat.
 • Sporten aanbieden die vermeld staan op de sporttakkenlijst van SportVlaanderen (vroegere Bloso) of aangeboden worden door erkende Vlaamse sportfederaties of erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.
 • Een privé-initiatief zonder winst- of handelsoogmerk zijn: een vzw met statuten, een feitelijke vereniging. Beroeps-, schoolverenigingen of onderafdelingen van verenigingen die al gesubsidieerd worden door een andere adviesraad worden uitgesloten.
 • Jaarlijks lidgeld vragen aan actieve leden om deel te nemen aan de sportactiviteiten (trainingen en wedstrijden).
 • De aangesloten leden verzekeren tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, tijdens sportpromotionele acties ook niet-aangesloten leden en vrijwilligers verzekeren. 
 • Een structurele sportwerking hebben in Dendermonde (afhankelijk van sporttak en niveau zijn uitzonderingen mogelijk).
 • Een bestuur van minstens 3 bestuurders hebben die de vereniging leidt. De samenstelling van het bestuur (naam, adres, telefoon, ev. e-mail) moet gekend zijn op de sportdienst. 
 • Gedurende minstens 1 jaar actief zijn: minstens 20 activiteitsdagen gespreid over het jaar. 
 • Een open vereniging zijn: iedereen kan lid worden op voorwaarde dat hij de waarden, normen, reglementen en doelstelling van de vereniging respecteert. 
 • Minstens 10 leden hebben.

Hoe aanvragen?

1. Online
Klik op onderstaande knop en vul de gegevens in. Voeg de verplichte bijlagen toe. Doe dit uiterlijk op 1 september.

Online aanvragen

2. Via mail 
Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op. Mail het ingevulde aanvraagformulier samen met de verplichte bijlagen uiterlijk 1 september naar sportdienst@dendermonde.be

3. Via het loket
Download het aanvraagformulier en sla het op op je pc. Kom uiterlijk 1 september met het ingevulde formulier langs bij de sportdienst. Breng de verplichte bijlagen mee. Je kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij de sportdienst.

Volgende bijlagen moet je verplicht bij jouw aanvraag voegen: 

 • Statuten vzw of huishoudelijk reglement feitelijke vereniging
 • Verzekeringspolis of attest dat de burgerlijke aansprakelijkheid van haar bestuursleden en haar lesgevers dekt
 • Verzekeringspolis of attest dat de club heeft afgesloten ter bescherming van de leden die niet bij een erkende Vlaamse sportfederatie aangesloten zijn
 • Ledenlijst van de club afgeleverd door de federatie(s) (de actuele ledenlijst met de adresgegevens en met vermelding van de functies van de leden binnen de sportvereniging, bv.bestuursfuncties, trainer, spelers)
 • Een overzicht van de activiteiten (trainingen, kalender wedstrijden, activiteiten..) van het afgelopen werkingsjaar
 • Bewijs van communicatie over de lidgelden
 • Motivatie voor een eventuele afwijking op de gestelde erkenningsvoorwaarden als 'Erkende sportvereniging in Dendermonde'

Afhandeling?

Na advies van de sportraad beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning. De sportdienst brengt de sportvereniging op de hoogte van de beslissing binnen een termijn van 3 maanden na de aanvraag. 

Contact

Sportdienst

Adres
Van Langenhovestraat 203 a9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 06 12
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Morgen open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

Vrijdagnamiddag na afspraak.