Forum Cultuur

Doelstelling

Het Forum Cultuur geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen over het lokale cultuurbeleid in zijn diverse aspecten. 

Samenstelling

De adviesraad is opgebouwd uit een kerngroep (dagelijks bestuur), een netwerk van adviesverstrekkers en een algemene vergadering. 

Het Forum Cultuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van (socio)culturele verenigingen en persoonlijk geïnteresseerden.  

Subsidies

Aangesloten verenigingen kunnen jaarlijks een subsidie voor hun basiswerking van het komende jaar aanvragen. Hier bovenop kan er een extra aanvraag per geplande publieksactiviteit worden ingediend. De verdeling van de jaarlijkse subsidie gebeurt op basis van een subsidiereglement.  

Vergaderingen

De kerngroep van het Forum Cultuur komt maandelijks samen. Tweemaal per jaar (juni en december) wordt er een algemene vergadering georganiseerd.

Wie interesse heeft om zich actief bij de adviesverstrekking in te zetten, kan zich online, per mail of per post kandidaat stellen bij het Cultuurloket.  

Werkgroepen

De kerngroep van het Forum Cultuur kan voor specifieke thema's werkgroepen oprichten. Deze werkgroepen kunnen op vraag van het Forum Cultuur of op eigen initiatief over hun thema voorstellen formuleren, die door de Kerngroep worden goedgekeurd en doorgestuurd naar het schepencollege.

Werkgroepen Forum Cultuur:

  • Kunstraad
  • Werkgroep Cultureel Patrimonium

Wie interesse heeft om zich aan te sluiten bij de Kunstraad, kan zich per mail of post kandidaat stellen bij het Cultuurloket.  

Lid worden?

Culturele verenigingen kunnen zich aansluiten bij het Forum Cultuur door op onderstaande knop te klikken en de gegevens in te vullen. De aanvraag zal op de eerstvolgende vergadering van de kerngroep worden besproken. De aanvraag gebeurt via het Cultuurloket.

Aansluiting Forum Cultuur

Contact

  • ForumCultuur_LOGO