naar top
Gemeente Dendermonde

Forum Cultuur

Doelstelling

Forum cultuur is de culturele adviesraad en de belangenvereniging van alle cultuurverenigingen binnen onze stad. Zij zijn de vinger aan de pols, de toegangspoort en gesprekspartner bij de lokale beleidsmakers als het over lokaal cultuurbeleid en het ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen gaat. 

Samenstelling

De adviesraad is opgebouwd uit een kerngroep (dagelijks bestuur), een netwerk van adviesverstrekkers en een algemene vergadering. 

Het Forum Cultuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van sociaal-culturele verenigingen en persoonlijk geïnteresseerden.  

Materiële ondersteuning

Sociaal-Culturele verenigingen die lid zijn van Forum Cultuur hebben recht op

  • Voordeeltarief bij huren van stedelijke infrastructuur
  • Voordeeltarief bij ontlenen van feestmateriaal
  • Gebruik maken van kopiedienst cultuurloket / bibliotheek 

Vergaderingen

De kerngroep van het Forum Cultuur komt maandelijks samen. Tweemaal per jaar (juni en december) wordt er een algemene vergadering georganiseerd.

Wie interesse heeft om zich actief bij de adviesverstrekking in te zetten, kan zich online, per mail of per post kandidaat stellen bij het Cultuurloket.  

Werkgroepen

De kerngroep van het Forum Cultuur kan voor specifieke thema's werkgroepen oprichten. Deze werkgroepen kunnen op vraag van het Forum Cultuur of op eigen initiatief over hun thema voorstellen formuleren, die door de Kerngroep worden goedgekeurd en doorgestuurd naar het schepencollege.

Werkgroepen Forum Cultuur:

  • Kunstraad
  • Werkgroep Cultureel Patrimonium

Wie interesse heeft om zich aan te sluiten bij de Kunstraad, kan zich per mail of post kandidaat stellen bij het Cultuurloket.  

Leden Forum Cultuur

Bij de downloads vind je de brochure ‘Sociaal-cultureel aanbod in Dendermonde’ met een overzicht en contactgegevens van alle verenigingen die aangesloten zijn bij het Forum Cultuur. 

Je kunt deze brochure ook afhalen aan het onthaal in het Administratief Centrum, bij Toerisme Dendermonde in het Stadhuis en bij het Cultuurloket in de bib.

Lid worden?

Sociaal-Culturele verenigingen kunnen zich aansluiten bij het Forum Cultuur door op onderstaande knop te klikken en de gegevens in te vullen. De aanvraag zal op de eerstvolgende vergadering van de kerngroep worden besproken. De aanvraag gebeurt via het Cultuurloket.

Aansluiting Forum Cultuur

Contact

  • ForumCultuur_LOGO