naar top
Gemeente Dendermonde

Geboortepremie

Bij de geboorte van een kind kan je als moeder een geboortepremie aanvragen. De geboortepremie is een eenmalige tegemoetkoming van 100 EUR. 

Voorwaarden?

 • De aanvraag van de premie moet gebeuren in hetzelfde jaar van de aangifte van de geboorte. Bij geboorte in december moet je de premie aanvragen voor 31 januari van het daaropvolgende jaar. 
 • Op het ogenblik van de bevalling ben je als moeder minstens 6 maanden gedomicilieerd en woonachtig in Dendermonde. 
 • Het gezamenlijk netto belastbaar van jou en jouw echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie je een gezin vormt, mag niet hoger zijn dan 19.336 EUR per jaar. Dit bedrag verhoogt met 992 EUR per persoon ten laste:
  • Een kind waarvoor op 1 januari van het jaar van de aanvraag kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald, geldt als 1 persoon ten laste;
  • Een gehandicapt kind (minstens 66 % invaliditeit) wordt als 2 personen ten laste aangerekend;
  • De aanvraagster, echtgenoot, partner en elk familielid dat tot het gezin behoort en gehandicapt is (minstens 66 % invaliditeit) geldt als 1 persoon extra ten laste.

Hoe aanvragen?

1. Online
Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in en verstuur. Voeg een bewijs van inkomen toe. 

Vraag een geboortepremie online aan

2. Via mail
Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina en sla het op je pc op. Mail het ingevulde formulier naar stadswinkel@dendermonde.be. Voeg een bewijs van inkomen toe. 

3. Kom langs 
Kom tijdens de openingsuren langs in de Stadswinkel. Breng het ingevulde aanvraagformulier (zie Downloads) en een bewijs van inkomen mee. 

Bewijs van inkomen

Als bewijs van inkomen voeg je een kopie van het recentste aanslagbiljet toe. Als je geen aanslagbiljet ontvangt, lever je dit bewijs door een:

 • Attest van werkloosheidsuitkering
 • Attest van de mutualiteit
 • Attest van het OCMW
 • Attest van de federale overheidsdienst Sociale Zaken, dienst tegemoetkomingen aan gehandicapten
 • Pensioenfiche nr. 281.11 of formulier 2575/27, jaarlijkse aangifte van belastingen

Contact

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 52 9200
E-mail
Vandaag open van 9 tot 14 u.
Morgen open van 9 tot 12 u.

Opgelet! De Stadswinkel is uitzonderlijk gesloten op dinsdag 7 november 2023.

 • Geboorte