naar top
Gemeente Dendermonde

Gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP)

Het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP) is een beleidsplan dat in werking treedt na afkondiging van de gemeentelijke fase van het noodplan door de burgemeester. Elke gemeente of stad is verplicht een GANIP op te maken om de bevolking en het leefmilieu zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties, bv. hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een ontploffing ... 

Het plan wordt opgemaakt om enerzijds aanwezige risico´s preventief in te perken en incidenten te voorkomen, anderzijds om tijdens een noodsituatie een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken. Het bevat richtlijnen over alarmprocedures, inzetbare middelen, multidisciplinaire samenwerking, evacuatiemogelijkheden ... 

Het GANIP van Dendermonde werd in 2008 goedgekeurd door de provinciegouverneur en wordt regelmatig geactualiseerd. Het algemene deel van dit plan is openbaar en kan je downloaden. De actiekaarten, infofiches en bijlagen zijn vertrouwelijk.

Contact

Nood- en interventieplanning

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 07
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

  • brandweer noodsituatie brand