naar top
Gemeente Dendermonde

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Doelstelling

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg GECORO, geeft advies over ruimtelijke plannen op niveau van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • stedenbouwkundige verordeningen
 • grote verkavelingen
 • belangrijke stedenbouwkundige vergunningen  

Samenstelling en structuur

De commissie is samengesteld uit de voorzitter en 16 effectieve leden met elk een plaatsvervanger. De voorzitter heeft geen plaatsvervanger. De voorzitter en zes van de leden zijn deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening. De andere tien zijn vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen. De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd zijn in de GECORO:

 • de stedelijke minaraad
 • de stedelijke landbouwraad
 • de stedelijke cultuurraad
 • de stedelijke jeugdraad
 • de stedelijke welzijnsraad
 • verenigingen werkzaam op vlak van mobiliteit
 • 1 vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties
 • 2 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties
 • de stedelijke adviesraad lokale economie

Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van een nieuwe commissie. Voor de voorzitter en de deskundigen doet de stad een publieke oproep. Voor de geledingen vraagt de stad aan specifieke verenigingen om vertegenwoordigers voor te dragen. De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris.

Vergaderingen

De GECORO vergadert minstens 2 maal per jaar, op uitnodiging van de voorzitter. In de praktijk gebeurt dit bijna maandelijks, meestal de derde dinsdag van de maand. De vergaderingen van de GECORO zijn in principe besloten. Voor elke vergadering wordt ook een vertegenwoordiger van elke politieke fractie in de gemeenteraad uitgenodigd. Deze personen kunnen de toelichting bijwonen en deelnemen aan de eventuele bespreking van het onderwerp, maar mogen de beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming erover niet bijwonen.

Werkgroepen

De commissie kan interne werkgroepen oprichten. Na het afwerken van de taak, wordt het advies van de werkgroep voorgelegd aan de commissie.

Contact

 • Logo