naar top
Gemeente Dendermonde

Samenstelling en werking gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad telt vijf raadscommissies. In de dagen voorafgaand aan elke zitting van de maandelijkse gemeenteraad, komen de verschillende gemeenteraadscommissies samen om de onderwerpen van de gemeenteraad te bespreken. Het betreft vaak (technische) verduidelijking van complexe dossiers, waarbij toelichting door deskundigen (bv. stadsingenieur, brandweercommandant, enz.) wordt gegeven. De raadscommissies kunnen adviezen en voorstellen formuleren.

In elke commissie zetelen 13 raadsleden + 1 raadslid met raadgevende stem, waarbij de politieke verhoudingen van de gemeenteraad worden gerespecteerd. De vergaderingen van de raadscommissies zijn in principe openbaar.

 • Raadscommissie 'Algemeen beleid en financiën'
  Algemene beleid en coördinatie, veiligheid, burgerlijke stand en bevolking, begraafplaatsen, protocol en plechtigheden, public relations, informatie, financiën en begroting, economie, stadspromotie en toerisme, facility, ICT, administratieve vereenvoudiging, erediensten en juridische zaken.
  Samenstelling raadscommissie:
  Leen Dierick, Dieter Mannaert, Els De Wael, Pascal Putteman, Patrick Van Campenhout, Tim De Beul, Bart Nobels, Gwen Brabants, Niels Tas, Laurens Hofman, Illy Tasatan, Barbara Pas, Ilse Annemans en Gino Bertin (raadgevende stem).
  Voorzitter: Pascal Putteman.

 • Raadscommissie 'Openbare werken'
  Openbaar domein (openbare werken, openbare gebouwen, en openbaar groen), autopark, topografie, nutsvoorzieningen, straatmeubilair, wegen en waterlopen (inclusief polders), jaarmarkten, energie en klimaat, communicatie en inspraak.
  Samenstelling raadscommissie:
  Dirk Abbeloos, Luc Van Mol, Els De Wael, Karen De Ridder, Hilde Raman, Bart Claes, Bart Nobels, Tom Bogman, Saih Majid, Gino Van der Vreken, Iany Tsaoussis, Johan Daman, Stefaan Van Gucht en Gino Bertin (raadgevende stem).
  Voorzitter: Karen De Ridder.

 • Raadscommissie 'Ruimtelijke ordening, mobiliteit en milieu'
  Omgevingsvergunning (ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu), afvalbeleid en zwerfvuil, verkeer, mobiliteit en parkeren.
  Samenstelling raadscommissie:
  Jurgen Goossens, Martine Van Hauwermeiren, Els De Wael, Karen De Ridder, Patrick Van Campenhout, Tim De Beul, Hilde Raman, Tom Bogman, Niels Tas, Gino Van der Vreken, Iany Tsaoussis, Stefaan Van Gucht, Alex Pensaert en Gino Bertin (raadgevende stem)
  Voorzitter: Patrick Van Campenhout.

 • Raadscommissie 'Onderwijs, personeel en lokaal sociaal beleid'
  Personeel, onderwijs (exclusief kunstonderwijs), kinderen (kinderopvang, onthaalouders, opvoedingsondersteuning), platteland en landbouw, ontvangsten en feestelijkheden, markten, sociale zaken, seniorenbeleid, volksgezondheid, gezin, armoede, samenleven en welzijn (wijkontwikkeling, welzijn van mens en dier), wonen.
  Samenstelling raadscommissie:
  Nele Cleemput, François De Bleser, Luc Van Mol, Pascal Putteman, Patrick Van Campenhout, Hilde Raman, Bart Claes, Gwen Brabants, Tineke Wauters, Laurens Hofman, Iany Tsaoussis, Ilse Annemans, Barbara Pas en Gino Bertin (raadgevende stem).
  Voorzitter: Bart Claes.

 • Raadscommissie 'Sport, jeugd, cultuur'
  Sport, sportvisserij en recreatie, jeugd, speelpleinen en natuur, cultuur en cultureel erfgoed, kunstonderwijs, musea en archief, ontwikkelingssamenwerking, Europese en internationale contacten.
  Samenstelling raadscommissie:
  Lien Verwaeren, Martine Van Hauwermeiren, Luc Van Mol, François De Bleser, Els Verwaeren, Tim De Beul, Bart Claes, Bart Nobels, Saih Majid, Tineke Wauters, Gino Van der Vreken, Illy Tasatan, Alex Pensaert, Johan Daman en Gino Bertin (raadgevende stem).
  Voorzitter: Martine Van Hauwermeiren.