Bouw nieuwe brandweerkazerne

Het ontwerp

De nieuwe brandweerkazerne komt op het terrein van de huidige kazerne aan de Oude Vest. De huidige kazerne wordt afgebroken. Bij de downloads (onderaan deze pagina) kan je de plannen bekijken. Op de foto rechts zie je een 3D-simulatie. Deze kunnen nog wijzigen, maar geven al een goed beeld van de grote lijnen van de nieuwe brandweerkazerne. 

De ontsluiting van het terrein verloopt voor de interventievoertuigen volledig via de Leopoldlaan. Langs deze zijde bevindt zich de voertuigenhal met maar liefst 9 poorten. Langs deze zijde is  het operationeel hart van de kazerne gesitueerd met o.a. het magazijn, adembeschermingslokaal, dispatch, werkplaats … Het interventiepersoneel kan de kazerne zowel via de Leopoldlaan als via de Oude Vest bereiken en heeft een vlotte toegang tot de gelijkvloerse kleedkamers en het bijhorende sanitair om de interventietijden zo kort mogelijk te houden. De toegang voor bezoekers en administratief personeel bevindt zich aan de Oude Vest. Langs de Oude Vest is het administratief gedeelte ingepland, bestaande uit een demonstratieruimte, kantoorruimte, vergaderzalen … Op de bovenste verdieping wordt de polyvalente zaal voorzien. 

De totale vloeroppervlakte van de kazerne bedraagt circa 3.650 m², exclusief buitenruimte.

Het studiebureau Artex Ingenieurs & Architecten uit Dendermonde werd aangesteld voor de ontwerpopdracht. Een bouwteam volgt het verloop van de opdracht op. Het bouwteam bestaat uit o.a. de zonecommandant en de zonesecretaris van hulpverleningszone Oost, bouwkundig adviseurs van de stedelijke dienst gebouwen en het studiebureau. De stad treedt op als bouwheer voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne, die voor 35 % zonaal en 65 % lokaal zal zijn. De hulpverleningszone Oost en het stadsbestuur sloten hiervoor in 2017 een overeenkomst af. Deze legt een indicatieve financiële verdeelsleutel vast, die de studie- en bouwkosten voor de beide partijen verdeelt volgens de ingenomen oppervlakte, namelijk 65 % lokale en 35 % zonale functies.

Timing

De ontwerpfase is afgerond. Het bestek voor de bouwopdracht wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op dinsdag 10 juni, waarna de aanbesteding kan volgen. De start van de werken is gepland in december 2020.

Tijdelijke locatie op de terreinen van de Hollandse Kazerne aan de Noordlaan

Omdat de brandweer tijdens de bouwwerken niet operationeel kan blijven aan de Oude Vest, verhuist de brandweer naar een tijdelijke locatie op de terreinen van de Kazerne aan de Noordlaan. Deze verhuis is gepland voor september 2020 voor een duurtijd van 24 maanden.

Om een geschikte tijdelijke locatie te vinden, werden een aantal randvoorwaarden vastgelegd: ligging binnen een straal van 1 km van de huidige kazerne in functie van uitruktijden, plaats voor om het wagenpark in een verwarmde ruimte onder te brengen, plaats voor sanitair, kantoorruimte, kleedkamers, werkplaats, opslagplaats ...

Verschillende locaties werden onderzocht, waarna de site Hollandse Kazerne als meest gunstige site weerhouden werd. Het gaat hier over het terrein rondom de Kazerne en de bijgebouwen langs de Noordlaan en het Óscar Romerocollege (ORC) en tijdelijke containerunits, niet de Kazerne zelf of de bijhorende officierswoningen die geklasseerd zijn als beschermd erfgoed.

Op het terrein tussen het kazernegebouw en het ORC wordt een grote tent geplaatst voor de wagens. Deze tent wordt verwarmd omdat de wagens permanent startensklaar moeten staan. De bestaande bijgebouwen worden na opfrissing gebruikt worden als werkplaats, opslagruimte en ontspanningsruimte. In de tijdelijke containerunits zullen kleedkamers, sanitair en administratie voorzien worden. 

De ontsluiting van het brandweerterrein zal verlopen via de huidige toegang tot de publieke parking.

Het gebruik van publieke parking Kazerne kan door de tijdelijke verhuis van de brandweer niet behouden blijven. Door de afbraak van de gebouwen van het Rode Kruis op deze site is er een zone vrijgekomen achter het kazernegebouw die tijdens de periode van de verhuis van de brandweer, ter compensatie als publieke parking voor circa 60 wagens zal aangeboden worden.

Meer info of vragen: brandweerkazerne@dendermonde.be

Contact

Dienst gebouwen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 74
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.