Bouw nieuwe brandweerkazerne

De stad Dendermonde treedt op als bouwheer voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne, die voor 35 % zonaal en 65 % lokaal zal zijn. De hulpverleningszone Oost en het stadsbestuur sloten hiervoor in 2017 een overeenkomst af. Deze legt een indicatieve financiële verdeelsleutel vast, die de studie- en bouwkosten voor de beide partijen verdeelt volgens de ingenomen oppervlakte, namelijk 65 % lokale en 35 % zonale functies.

Het studiebureau Artex Ingenieurs & Architecten uit Dendermonde werd aangesteld voor de ontwerpopdracht. Een bouwteam zal het verdere verloop van de opdracht opvolgen en begeleiden. Het bouwteam bestaat uit o.a. de zonecommandant en de zonesecretaris van hulpverleningszone Oost, bouwkundig adviseurs van de stedelijke dienst gebouwen en het studiebureau.

Het bouwteam zette de eisen op punt met o.a. kantoren, vergaderzalen, refter, opleidingslokaal, sanitair, polyvalente ruimte, keuken, bergruimte, voertuigenhal, kleedruimtes, was- en droogplaatsen, magazijn, werkplaatsen … en startte de opmaak van het schetsontwerp. De voorliggende plannen (zie Downloads) en 3D-simulatie van het schetsontwerp kunnen in het verder verloop van het dossier nog wijzigen, maar geven reeds een goed beeld van de grote lijnen van de nieuwe brandweerkazerne.

De ontsluiting van het terrein verloopt voor de interventievoertuigen volledig via de Leopold II-laan. Langs deze zijde bevindt zich de voertuigenhal met maar liefst 9 poorten. Langs deze zijde is dan ook het operationeel hart van de kazerne gesitueerd met o.a. het magazijn, adembeschermingslokaal, dispatch, werkplaats …

Het interventiepersoneel kan de kazerne zowel via de Leopold II-laan als via de Oude Vest bereiken en heeft een vlotte toegang tot de gelijkvloerse kleedkamers en het bijhorende sanitair om de interventietijden zo kort mogelijk te houden.

De toegang voor bezoekers en administratief personeel bevindt zich aan de Oude Vest. Langs de Oude Vest is het administratief gedeelte ingepland, bestaande uit een demonstratieruimte, kantoorruimte, vergaderzalen … Op de bovenste verdieping wordt de polyvalente zaal voorzien. De totale vloeroppervlakte van de kazerne bedraagt circa 3.650 m², exclusief buitenruimte.

Het schetsontwerp wordt verder in detail uitgewerkt. Om de nieuwbouw volledig op de noden van een goed werkende brandweerkazerne te kunnen afstemmen, worden werkgroepen opgericht binnen het brandweerkorps. Deze verschillende werkgroepen zullen alle ruimtes screenen en geven het studiebureau de nodige informatie om de ruimtes optimaal te ontwerpen.

Het indienen van de vergunningsaanvraag staat gepland voor januari 2019, de start van de werken voor voorjaar 2020. In het voorjaar van 2022 zal de brandweer zijn intrek nemen in de nieuwe brandweerkazerne.

Tijdens de bouwwerken kan de kazerne niet operationeel blijven op deze site. Er wordt gezocht naar een tijdelijke locatie.

Meer info of vragen: brandweerkazerne@dendermonde.be