naar top
Gemeente Dendermonde

Jeugdwerksubsidie voor infrastructuurwerken en inhoudelijke projecten

Een jeugdvereniging kan een subsidie aanvragen voor de uitvoering van infrastructuurwerken of de realisatie van een inhoudelijk project. Een project is eenmalig en moet vernieuwend zijn.

Infrastructuurprojecten beantwoorden aan een materiële behoefte, bv. lokalen renoveren, ramen vernieuwen, sanitair renoveren, omgeving inrichten, nieuwbouw plaatsen ...

Inhoudelijke projecten beantwoorden aan een maatschappelijke behoefte en sluiten aan bij de doelstelling van de vereniging. Het project moet kunnen gesitueerd worden binnen het Dendermondse jeugdwerk of daar een nieuw initiatief opstarten, bv. een nieuwe vereniging opstarten, een spelnamiddag organiseren, een samenwerkingsproject tussen jeugdorganisaties opstarten ... 

Voorwaarden?

 • De jeugdvereniging moet een projectdossier indienen waaruit blijkt dat de investering relevant en noodzakelijk is. 
 • De jeugdvereniging draagt zelf een gedeelte van de investering (in verhouding met de eigen mogelijkheden) en beschikt over de nodige vergunningen.
 • Het project mag nog niet uitgevoerd zijn op het tijdstip van de aanvraag. Indien dit wel het geval is, moet de vereniging aantonen dat het gaat om hoogdringendheid.
 • Voor een infrastructuursubsidie moet de jeugdvereniging ofwel eigenaar, opstalhouder of erfpachter zijn van de grond of accommodatie, ofwel huurder zijn van een accommodatie die geen eigendom is van de stad Dendermonde en op het ogenblik van de aanvraag een schriftelijke bevestiging kunnen voorleggen dat de vereniging nog minstens 5 jaar over de accommodatie kan beschikken. 
 • Raadpleeg het subsidiereglement (zie downloads).

Hoe aanvragen?

De jeugdvereniging moet bij de jeugddienst een projectdossier indienen voor 1 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het project wordt uitgevoerd en de projectsubsidie wordt uitbetaald.

Dit dossier bestaat uit: 

 • een aanvraagdeel met de identiteit van de indieners en een gedetailleerde beschrijving van het project (huidige situatie, plannen, kostprijs, termijn), waaruit blijkt dat alle voorwaarden vervuld zijn 
 • een kostenraming met minstens 3 offertes

Vraag online de jeugdwerksubsidie aan

Afhandeling?

 • De jeugddienst geeft de projectdossiers door aan de controlecommissie.
 • De controlecommissie selecteert de projecten die in aanmerking komen voor subsidie en bepaalt het subsidiebedrag. Lees hierover meer in het subsidiereglement (zie Downloads). 
 • Alle projectindieners ontvangen voor 1 maart een beknopt verslag met een overzicht van de ingediende projecten en de beslissing van de controlecommissie. 
 • De projectsubsidie wordt in 2 schijven uitbetaald: de helft van het bedrag voor de aanvang van het project, de helft na het afsluiten ervan.
 • De controlecommissie ziet toe op de uitvoering van het project. Indien uit de evaluatie blijkt dat de jeugdvereniging in gebreke blijft, kan de controlecommissie de projectsubsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 

Contact

Jeugddienst

Adres
Sas 349200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 20 93
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
 • Geld