naar top
Gemeente Dendermonde

Op zoek naar opvang bij een erkende onthaalouder

De dienst onthaalouders biedt je als ouder de mogelijkheid om jouw kind tot de schoolleeftijd te laten opvangen in gezinsverband. Jouw kind komt terecht in een warm gezin waar baby's worden opgevolgd volgens hun eigen ritme met de nodige rust, voeding en verzorging en waar peuters de gepaste structuur en ontplooiingskansen krijgen. In overleg met de onthaalouder is buitenschoolse opvang soms ook mogelijk. Lees hierover meer in de visietekst (zie Downloads onderaan deze pagina). 

De dienstverantwoordelijken begeleiden de onthaalouders om de kwaliteit van de opvang te optimaliseren via huisbezoeken en vorming. Ook volgen zij samen met de onthaalouders de ontwikkeling van jouw kind op. Lees hierover meer in het huishoudelijk reglement (zie Downloads onderaan deze pagina). 

1. Adressen aanvragen 

Ben je op zoek naar een onthaalouder? Kom langs bij het secretariaat van de dienst onthaalouders of neem telefonisch of via mail contact op. Na een bevraging over jouw specifieke opvangbehoefte, krijg je een adressenlijst van beschikbare onthaalouders. 

Door een bezoek aan huis bij een onthaalouder, kan je je een beeld vormen van de onthaalouder en het milieu waaraan je jouw kind kan toevertrouwen. Bij een akkoord tussen jou en de onthaalouder, breng je de dienst hiervan op de hoogte en wordt de opvangplaats schriftelijk vastgelegd. 

Voor de start van de opvang maak je met de onthaalouder duidelijke en bindende afspraken over alle elementen in de opvang: voeding, verzorging, opvangmomenten, opvoedingsprincipes ... Eventuele latere wijzigingen moet je melden aan de onthaalouder en indien nodig ook aan de verantwoordelijke van de dienst onthaalouders. Een goede communicatie tijdens de opvang is erg belangrijk voor de relatie tussen ouders, kind en opvanggezin.

2. Inschrijven

Inschrijvingen gebeuren uitsluitend via de dienst onthaalouders. Je kunt geen opvangplaats rechtstreeks met de onthaalouder vastleggen.

Voor de inschrijving kom je na afspraak langs bij het secretariaat van de dienst onthaalouders. Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst is ondertekend. Als bijlage bij de schriftelijke overeenkomst wordt ook het opvangplan vastgelegd met vermelding van de dagen en de uren die je reserveert. Voor deze gereserveerde dagen moet je betalen als de respijtdagen zijn opgebruikt. 

3. Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vastgesteld bij ministerieel besluit en afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen van jouw gezin en het aantal kinderen ten laste. In deze prijs zijn voeding, verzorging, afvalverwerking, gebruik van het kindermeubilair ... inbegrepen. Flesvoeding, dieetvoeding en luiers moet je zelf meebrengen. 

Je kunt de kostprijs zelf berekenen via Mijn Kind en Gezin. Onmiddellijk ontvang je via mail het 'attest inkomenstarief kinderopvang'. Dit attest bezorg je altijd aan het secretariaat van de dienst onthaalouders, anders is er geen opvang mogelijk! 

4. Wijze van betalen

De verrekening van de financiële bijdrage gebeurt maandelijks op basis van:

  • ofwel het door de onthaalouder ingediende prestatie­blad, dat dagelijks wordt ingevuld door de onthaalouder en ondertekend door de ouder(s) of door diegene die het kind afhaalt. Op dit prestatieblad staat de registratie van het uur van aankomst en vertrek van het kind per dag
  • ofwel het resultaat van de digitale registratie van aankomst- en vertrektijden. Deze geregistreerde aanwezigheden kunnen dagelijks geverifieerd worden in een mailbericht dat aan ouders wordt toegezonden telkens het kind uit de opvang vertrekt.

Jaarlijks krijg je een fiscaal attest.

Contact

Dienst onthaalouders

Gebouw
Huis van het Kind
Adres
Kroonveldlaan 40 c9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 27 27 87
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u.
Morgen open van 9 tot 12 u.

Na afspraak: in de namiddag en de derde donderdag van de maand 18-20 u. 

  • baby crèche kinderopvang