naar top
Gemeente Dendermonde

Landbouwraad

Doelstelling

De landbouwraad is de officiële woordvoerder voor landbouwbelangen in Dendermonde. Op verzoek van het lokaal bestuur verstrekt de raad advies over sociale, economische, hygiënische en culturele aspecten die de landbouwgemeenschap aanbelangen. 

Samenstelling en werking

De landbouwraad is samengesteld uit:

  • twee vertegenwoordigers van aanvaarde organisaties
  • de schepen van landbouw, zonder stemrecht
  • minstens een gecoöpteerd lid, aangeduid omwille van zijn of haar speciale bevoegdheid
  • minstens 7 leden

Subsidies

De landbouwraad geeft advies over de premie grondontleding voor land- en tuinbouwers.

Lid worden?

Deelnemende organisaties moeten georiënteerd zijn op de verdediging van landbouwbelangen of een specifieke werking voor de landelijke bevolking ontplooien. Zij moeten al minstens drie jaar bestaan en met een verslag bewijs leveren van een regelmatige en voortdurende activiteit.

Elke groepering met een afzonderlijk bestuur en die geen winst nastreeft, kan opgenomen worden. De organisaties worden op schriftelijk verzoek toegelaten tot de raad, die beslist bij gewone meerderheid. De aangeduide leden moeten in Dendermonde wonen.

Contact