naar top
Gemeente Dendermonde

Leefloon

Als je inkomen het wettelijk minimum niet bereikt, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een basisinkomen of leefloon. Voor niet-Belgen kan dit de vorm aannemen van een equivalent leefloon.

Als je een (equivalent) leefloon krijgt, verwacht het Sociaal Huis ook iets van je terug. Zo zal het Sociaal Huis je begeleiden naar een opleiding of een job. Een job blijft namelijk de beste stap naar financiële onafhankelijkheid. 

Voor wie?

Je hebt geen eigen inkomen of je hebt een inkomen dat lager is dan het wettelijk minimum. 

Voorwaarden?

 • Je hebt geen eigen inkomen of je hebt een inkomen lager dan het wettelijk minimum. 
 • Een maatschappelijk assistent voert altijd een sociaal en financieel onderzoek uit om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie vind je op de website van de POD Maatschappelijke Integratie

Hoe aanvragen?

 • Kom langs bij het Sociaal Huis tijdens de openingsuren. 
 • Vraag telefonisch een afspraak als je je niet kan vrijmaken tijdens de openingsuren.
 • Vraag telefonisch een huisbezoek als je minder mobiel bent. 

Wat meebrengen?

 • Uw identiteitskaart
 • Een overzicht van jouw inkomsten en de inkomsten van alle bloedverwanten in eerste graad (bv. vader, moeder, zoon, dochter), onder andere:
  • Loon (loonfiches van de 3 laatste maanden)
  • Kinderbijslag (strookje, bankrekeninguittreksel)
  • Werkloosheidsuitkering (attest van de vakbond of hulpkas met vermelding van het dagbedrag)
  • Pensioen (strookje, bankrekeninguittreksel)
  • Ziekte- of invaliditeitsvergoeding (strookje, bankrekeninguittreksel)
  • Uitkering van de FOD Sociale Zekerheid: inkomensvervangende en integratietegemoetkoming, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (strookje, bankrekeninguittreksel) 
  • Onderhoudsgeld (kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvragen of kinderen)
  • Spaargelden (spaarboekje)
  • Eigendom (bewijs van het kadastraal inkomen - attest Vlaamse Gemeenschap)
  • ...
 • Bankrekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
 • Beslissing RVA (indien schorsing werkloosheidsuitkering)
 • Inschrijving VDAB als werkzoekende

Prijs?

Het bedrag waarop je recht hebt, is afhankelijk van de gezinstoestand en is wettelijk vastgelegd. 

Afhandeling?

Je sociale en financiële leefsituatie wordt onderzocht. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden wordt een aanvraagdossier opgemaakt. Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing. 

Contact

Sociaal Huis

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 00
E-mail

Het Sociaal Huis is vrij toegankelijk op ma, woe en vrij van 9-12 u. 
Op afspraak elke dag van 9 -12 u. en van 13.30-16 u.   
Op afspraak di van 16-19 u. enkel als je je niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren. 

 • Geld