naar top
Gemeente Dendermonde

Leerwerkplaatsen

De leerwerkplaatsen zijn bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Er wordt gewerkt via een leerprogramma op maat. Het ultieme doel is deze mensen arbeidsvaardigheden (stiptheid, opdrachten correct uitvoeren, samenwerken) bij te brengen om de zelfredzaamheid te verbeteren en perspectieven te bieden naar de reguliere arbeidsmarkt. 

De leerwerkplaatsen hebben verschillende afdelingen. De aangeboden diensten staan niet in concurrentie met de reguliere markt. De leerwerkplaatsen werken voor openbare besturen, bedrijven en verenigingen of soms voor particulieren. 

De lasafdeling, de fietshersteldienst en het meubelatelier bevinden zich aan de Gentsesteenweg 1. De lasafdeling werkt in eerste instantie voor interne diensten. Bijkomend ondersteunen ze het fietsatelier en werken aan heel specifieke opdrachten. In het meubel- en fietsherstelatelier leren de deelnemers nieuwe meubels en speeltuigen herstellen, verfraaien, ontwerpen voor verschillende OCMW-diensten en sociale organisaties in Dendermonde. Ook leren ze oude fietsen opknappen om ze ter beschikking te stellen aan personen die niet over de middelen beschikken om een fiets te kopen. 

In Dendermonde bestaan leerwerkplaatsen waar ook burgers terechtkunnen:

  • Het naaiatelier en het strijkatelier in de Vijfde Januaristraat is zeer goed uitgerust en wordt geleid door ervaren technische begeleiders. De opdrachten zijn heel divers voor interne diensten en particulieren en worden met een hoge graad van precisie afgewerkt.
  • Sociaal Restaurant TVORK
  • De klusjesdienst voert taken uit zoals kleine herstellingen, onderhoud van tuinen, verhuizingen en schilderwerken. Deze diensten aan huis kunnen aangevraagd worden via het Sociaal Huis en zijn beschikbaar voor gepensioneerden en mensen met een laag inkomen.