Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Bij de start van een nieuwe bestuursperiode moet het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opnieuw worden geïnstalleerd. Bijgevolg is de stad Dendermonde op zoek naar kandidaten voor het LOK. Onderaan deze pagina kan u de kandidatuursoproepen vinden, alsook het kandidaatsformulier.
Zowel gebruikers van kinderopvang, als actoren binnen het kinderopvanglandschap kunnen deel uitmaken van een LOK. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 24 april.

 

Doelstelling

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) heeft als opdracht het lokaal bestuur te adviseren over zaken binnen het beleidsdomein kinderopvang, meer bepaald:

  • over de opmaak van het beleid rond kinderopvang en opvoedingsondersteuning
  • over de uitvoering en bijsturing van dit beleid
  • bij de opstart van nieuwe of uitbreiding van bestaande opvangvoorzieningen.

 

Samenstelling en structuur

Het LOK vindt zijn regelgevende basis binnen Kind&Gezin. Elke stad of gemeente is verplicht een LOK op te richten.

Het LOK bestaat enkel uit een algemene vergadering, met vertegenwoordigers uit verschillende geledingen:

  • gebruikers van kinderopvang (of hun vertegenwoordigers)
  • aanbieders van kinderopvang
  • vertegenwoordiging van het lokaal bestuur

 

Vergaderingen

 Het LOK komt gemiddeld twee keer per jaar samen. Eventuele werkgroepen kunnen frequenter samenkomen, afhankelijk van het doel en het onderwerp van de werkgroep.

 

Werkgroepen

Binnen het LOK kunnen werkgroepen worden opgericht, naargelang de punten die op de agenda komen.

Werkgroepen die in het verleden uit het LOK ontstonden:

  • Werkgroep ‘Huis van het Kind’: advies
  • Werkgroep ‘Samenwerking IBO-scholen’: voorbereidend werk voor Gemelde Opvang

 

Lid worden?

Wie lid wil worden van het LOK kan zijn of haar kandidatuur per mail indienen bij de secretaris. De kandidatuur wordt voorgelegd op de volgende algemene vergadering.

Contact