naar top
Gemeente Dendermonde

Minaraad

Doelstelling

De adviesraad voor milieu en natuur, kortweg minaraad, geeft advies over alle zaken die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks het milieu en de natuur aanbelangen. Daarnaast vervult de raad ook een informatieve en opvoedende taak naar de bevolking toe rond milieu- en natuurproblemen. De raad kan naast adviseren ook op eigen initiatief voorstellen uitwerken.

De raad geeft onder andere advies omtrent:

  • budgetten relevant voor projecten in kader van milieu- en natuurbeleid
  • bouwaanvragen in groengebieden en ecologische waardevolle gebieden
  • aanvragen voor aanplanting of rooien van bos of solitaire boom van uitzonderlijk belang
  • aanvragen voor het overwelven, wijzigen en/of afschaffen van geregistreerde waterlopen
  • aanvragen voor het verleggen en/of afschaffen van buurt- en voetwegen.

Samenstelling en structuur

De minaraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. Het totaal aantal leden van de raad bedraagt maximaal hetzelfde aantal als de gemeenteraad. Het aantal stemgerechtigde leden van de minaraad bestaat voor minstens één derde uit vertegenwoordigers van natuur- en milieuverenigingen aangevuld met persoonlijk geïnteresseerden die enige deskundigheid over milieu en natuur kunnen voorleggen en in Dendermonde wonen. Zij kunnen elk een plaatsvervanger aanduiden. De niet-stemgerechtigde leden zijn: raadgevende leden (o.m. de schepen bevoegd voor leefmilieu en groen, stadspersoneel, lokale politie), externe deskundigen, vertegenwoordigers van andere adviesraden en vertegenwoordigers van politieke partijen.  

Vergaderingen

De minaraad komt minstens vier maal per jaar samen in een algemene vergadering.

Contact