Overlijdensakte

Een overlijdensakte bevat alle gegevens over een overlijden. Als u een overlijdensakte aanvraagt, krijgt u een eensluidend verklaarde kopie van de originele overlijdensakte. De overlijdensakte kan afgeleverd worden door de gemeente waar de persoon overleed. 

Voor wie?

De overlijdensakte met afstamming kan aangevraagd worden door: 

  • de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn of haar echtgenoot/echtgenote, zijn of haar ouders, kinderen, wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke erfgenamen
  • de openbare overheden
  • notarissen en advocaten.

Een uittreksel van de overlijdensakte kan aangevraagd worden door alle andere personen, maar deze akte vermeldt enkel het feit van het overlijden, geen verdere informatie over betrokken personen of andere informatie uit de akte. 

Als u toch een akte met afstamming wil, moet u een brief met argumentatie sturen naar 'Stadsbestuur Dendermonde, dienst burgerlijke stand, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.'

Opgelet: als u een akte van minder dan 100 jaar oud nodig hebt voor genealogie, moet u toestemming hebben van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde. U voegt deze toestemming bij uw brief.

Hoe aanvragen?

1. Online
Een overlijdensakte is het letterlijk afschrift van overlijden. Een integrale kopie wordt afgeleverd in het Nederlands.
Vraag een overlijdensakte online aan

Een internationale overlijdensakte is een meertalig uittreksel uit de overlijdensakte, conform het internationale formulier C.

Vraag een internationale overlijdensakte online aan

2. In de Stadswinkel

Neem een ticket aan de ticketzuil en wij helpen u verder.

3. Akten van meer dan 100 jaar oud

Opgelet: Voor akten die meer dan 100 jaar oud zijn, contacteert u best het stadsarchief

Wat meebrengen?

Uw identiteitskaart

Prijs?

Gratis, met uitzondering van genealogische opzoekingen.

Afhandeling?

  • Bij een aanvraag online op een 'veilige' manier, dat wil zeggen met EID-kaartlezer,  Itsme, token … en indien de akte reeds digitaal beschikbaar is, dan kan het document onmiddellijk afgeprint worden.
  • Bij een aanvraag online op een 'niet-veilige manier' dus manueel ingevuld, wordt het uittreksel ten laatste 2 werkdagen na de aanvraag naar uw adres opgestuurd. 
  • Bij een aanvraag in de Stadswinkel wordt het uittreksel ten laatste 2 werkdagen na de aanvraag naar uw adres opgestuurd of u kunt het persoonlijk komen afhalen in de Stadswinkel.

Contact

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
Fax
BE 0207.445.584
E-mail
Vandaag open van 9 tot 14 u.
Morgen open van 14 tot 20 u.

Dienstverlening zonder afspraak