naar top
Gemeente Dendermonde

Spelen met en in de natuur

Visie

Een visievorming over hoe het bestuur kijkt naar spelen in de stad is er één van spelen met en in de natuur. Dit vergt een andere aanpak bij de inrichting van nieuwe speelpleintjes en de herinrichting van bestaande speelpleinen. 

Aandachtspunten

Er wordt meer gewerkt met natuurlijke elementen zoals boomstammen, wilgenhutten, extensief grasbeheer, natte zones … De voorbije twee jaar blijkt er ook meer vraag te komen naar vergroening vanuit de kinderopvang en de scholen, maar ook de aanpassing naar mindervalide kinderen is een aandachtspunt.
Om een kader te vormen waarin meer speelruimte kan gecreëerd worden en waarmee kan gewerkt worden, is er een visie op spelen opgemaakt. Deze werd eerst getoetst bij de jeugdraad en daarna aangevuld met aandachtspunten specifiek voor kinderopvang en scholen. De noden én het gebruik inzake groene buitenruimte verschillen namelijk van het gewone openbaar domein. Meteen is hier ook een gedeelte aan toegevoegd dat de nodige aandachtspunten meegeeft voor het creëren van speelruimte specifiek voor kinderen met een beperking.