naar top
Gemeente Dendermonde

Premie voor het thuis opvoeden van een kind met een aandoening, beperking of (vermoeden van) handicap

Personen die thuis een kind met een aandoening, beperking of (vermoeden van) een handicap of aandoening kind verzorgen, kunnen hiervoor jaarlijks een premie aanvragen. 

Voorwaarden?

  • De aanvrager en het kind zijn gedomicilieerd in Dendermonde.
  • Er wordt voor het kind een groeipakket met zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte van minstens 4 punten uitbetaald (max. tot 21 jaar).
  • Het kind verblijft niet in een internaat of instelling. 
  • Er is recht op 1 premie per kalenderjaar, per kind.
  • In geval van gedeeld ouderlijk gezag (co-ouderschap) én gelijkmatig verdeeld verblijf van het kind (dat het recht op de premie opent), kan de premie enkel worden aangevraagd door de persoon bij wie het kind is gedomicilieerd.

Hoe aanvragen?

1. Online
Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in en verstuur. Voeg een attest van het kinderbijslagfonds toe.

Vraag deze premie online aan

2. Via mail
Download het aanvraagformulier (zie Downloads) en sla het op je pc op. Mail het ingevulde formulier naar loket.sh@ocmw.dendermonde.be. Voeg een attest van de uitbetaler van het groeipakket toe. 

3. Kom langs
Kom tijdens de openingsuren langs bij het Sociaal Huis. Breng het ingevulde aanvraagformulier (zie Downloads) en een attest van het kinderbijslagfonds mee. Je kan het aanvraagformulier ook afhalen in het Sociaal Huis. 

Prijs?

Het bedrag van de premie is afhankelijk van de invaliditeitsgraad en de zelfredzaamheid van het kind:

Bedrag stedelijke premie per kalenderjaar Groeipakket met zorgtoeslag voor kinderen met een aandoening, beperking of (vermoeden van) handicap
75 euro 4 punten in pijler 1 of

6 tot 11 punten over de drie pijlers én minder dan 4 punten in de eerste pijler

100 euro 6 tot 11 punten over de drie pijlers én ten minste 4 punten in de eerste pijler
125 euro 12 tot en met 17 punten over de drie pijlers
175 euro 18 of meer punten over de drie pijlers samen

Contact

Loketdiensten en premies

Gebouw
Sociaal Huis
Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 00
E-mail

Het Sociaal Huis is vrij toegankelijk op ma, woe en vrij van 9-12 u. 
Op afspraak elke dag van 9 -12 u. en van 13.30-16 u.   
Op afspraak di van 16-19 u. enkel als je je niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren.