naar top
Gemeente Dendermonde

Projectsubsidie cultuur

We lanceren de eerste oproep om culturele projectsubsidies aan te vragen. Indienen kan tegen ten laatste 15 maart 2024. We dagen kunstenaars, verenigingen en organisatoren uit om een cultureel project te organiseren.

Via deze subsidie dagen we inwoners en verenigingen uit om:

 • op cultureel vlak te experimenteren met nieuwe culturele methodieken of kunstvormen
 • nieuwe doelgroepen aan te trekken
 • kansen te geven aan nieuw lokaal talent
 • creatief om te gaan met erfgoed, kunstvormen of maatschappelijke thema s
 • in te zetten op maatschappelijke verbinding tussen mensen of het versterken van mensen

Deadlines volgende oproepen:

 • 15 juni 2024
 • 15 oktober 2024

Voor wie?

Particulieren, occasioneel gevormde groepen, verenigingen en niet-commerciële organisaties. 

Voorwaarden?

We sommen hier de belangrijkste voorwaarden op. Lees ook het reglement om een volledig beeld te krijgen waaraan het aanvraagdossier moet voldoen (zie downloads).

 • Het cultureel project behoort niet tot de gewone of bestaande werking.
 • Het cultureel project is begrensd in tijd en ruimte.
 • Het cultureel project is niet opgezet door een commerciële organisatie en streeft geen commerciële doeleinden na.
 • De aanvrager mag geen andere subsidies ontvangen voor dit cultureel project via een ander stedelijk subsidiereglement.
 • Het cultureel project moet plaatsvinden op het grondgebied van Dendermonde. Voor een digitaal project moet de organisator aantonen dat het project zich voornamelijk op een Dendermonds publiek richt.
 • De aanvrager voorziet gedeeltelijk in een eigen inbreng (personeelsinzet, financiële middelen, materiële ondersteuning ..).
 • De aanvrager gebruikt Nederlands als voertaal.
 • Indien het organisatorisch binnen het cultureel project past, engageert de aanvrager zich, voor de organisatie van het cultureel project, in het UiTPAS-systeem.
 • De aanvrager kan de mogelijkheid benutten het cultureel project mondeling voor te stellen aan de beoordelingscommissie.

Hoe aanvragen?

Voeg deze documenten toe aan de aanvraag: 

 • Een beknopt actieplan van het project (meer info op het aanvraagformulier).
 • Een zo gedetailleerd mogelijke begroting van alle verwachte inkomsten (ook van andere subsidiërende overheden, eigen inbreng ...) en uitgaven met toelichting.
 • Voorstelling van jezelf als organisator (gewone activiteiten, al georganiseerde evenementen) + voor verenigingen een exemplaar van de statuten.
 • Overzicht van eventuele andere partners die bij het project betrokken zijn met hun inbreng.

Je kunt een subsidieaanvraag driemaal per jaar indienen: voor 15 maart, voor 15 juni en voor 15 oktober. Je kunt de subsidie op verschillende manieren aanvragen:

1. Online
Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur.

Vraag online projectsubsidie cultuur aan

2. Via e-mail
Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op (zie downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar: cultuurloket@dendermonde.be.

3. Via post
Download het aanvraagformulier (zie downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar 'Lokaal bestuur Dendermonde, Cultuurloket, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde'.

Afhandeling?

Je aanvraag wordt binnen de twee maanden na de uiterste indiendatum voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Je kan, indien gewenst, het cultureel festival mondeling voorstellen aan de beoordelingscommissie. Deze commissie formuleert een advies aan het college van burgemeester en schepenen dat de eindbeslissing neemt. Het Cultuurloket brengt je zo snel mogelijk op de hoogte over de beslissing. 

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op de volgende criteria:

 • de vernieuwende en experimentele aard van het cultureel project
 • aansluiting bij 1 of meerdere van deze doelstellingen:
  • experimenteren met nieuwe culturele methodieken / kunstvormen
  • nieuwe doelgroepen aantrekken
  • kansen geven aan nieuw lokaal talent
  • creatief experimenteren met erfgoed of kunstvormen of maatschappelijke thema?s
  • inzetten op maatschappelijke verbinding tussen mensen en/of versterken van mensen
  • aansluiting bij de doelstellingen van het meerjarenplan van de stad
  • de ecologische voetafdruk van het cultureel project
  • de eigen inbreng en de creativiteit in het zoeken naar aanvullende financieringsbronnen

Contact

Cultuurloket

Gebouw
Cultuurhuis Belgica
Adres
Kerkstraat 249200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 46 81 30
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12.30 u.
Morgen gesloten

Woensdag op afspraak.

 • Geld