naar top
Gemeente Dendermonde

Recht op inzage bestuursdocumenten

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht haar burger zo goed mogelijk te informeren. Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Dit alles wordt 'openbaarheid van bestuur' genoemd.

Voorwaarden?

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van stad Dendermonde openbaar.
Hierop zijn echter uitzonderingen:

  • Registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en strafregister.
  • Dossiers over personen en personeel.
  • Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet.
  • De inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden: bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk (te veel opzoekingswerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen.

Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar mag gemaakt worden. Als het document nog niet af is of onvolledig, kan jouw aanvraag gemotiveerd afgewezen worden.

Hoe aanvragen?

1. Online
Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in en verstuur. 

Vraag online inzage van bestuursdocumenten aan

2. Via mail
Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina en sla het op jouw pc op. Mail het ingevulde formulier naar communicatie@dendermonde.be.

Afhandeling?

Jouw aanvraag wordt geregistreerd en beantwoord binnen een termijn van 20 kalenderdagen na de registratie. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot maximum 40 dagen (bv. bij moeilijk of omvangrijk opzoekingswerk). In dit geval brengen wij je hiervan op de hoogte.

Beroep mogelijk bij weigering

Bij weigering tot inzage kan je binnen zestig dagen beroep aantekenen bij:

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
Afdeling openbaarheid van bestuur
Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Boudewijnlaan 30, bus 20
1000 Brussel

Contact

Communicatiedienst

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 20
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

Ik wil iets melden.

  • Documenten