naar top
Gemeente Dendermonde

Bevolkingsbevraging 2018: resultaten

Onder de titel 'Horen, zien en ... spreken' werd in juni 2018 een bevolkingsbevraging gehouden. Deze bevraging werd georganiseerd in samenwerking met CC Consult en beantwoord door 887 Dendermondenaars, wat een representatief antwoordpercentage opleverde. De resultaten van deze bevraging werden gebruikt als input voor het meerjarenplan 2020-2025.

Hieronder vind je een aantal conclusies uitgelicht. De volledige resultaten vind je terug bij de downloads. 

Dienstverlening

 • 58 % van de Dendermondenaars is (zeer) tevreden over de dienstverlening. Amper 7 % is (zeer) ontevreden. Volgende aspecten werden bevraagd: correctheid, vriendelijkheid, deskundigheid, wachttijden en snelheid. De resultaten zijn gelijklopend met de bevraging van 2012, enkel de wachttijden worden positiever beoordeeld.
 • 51 % beoordeelt de openingstijden positief. Een avondopening tot 20 u. wordt door 71 % positief beoordeeld, voor een middagopening is dat 64 %. Een ruime helft beschouwt de dienstverlening op zaterdag als voldoende. 
 • 56 % verkiest het digitaal loket om documenten digitaal aan te vragen. Vooral 25- tot 34-jarigen maken er maximaal gebruik van. De interesse in één info- en afhaalpunt voor basisverrichtingen is groot. 
 • 6,9 % is niet tevreden over werken op afspraak. 

Rol van Dendermonde

 • De rol van Dendermonde als Ros Beiaardstad is uitermate sterk bij alle bevolkingsgroepen. Ook het historisch karakter en het onderwijs worden als sterke punten ervaren door vrijwel alle bevolkingsgroepen.
 • Dendermonde wordt geen sterke rol als uitgangsstad toegemeten (minder nog dan in 2012). Vooral door jongeren, maar ook door de rest van de bevolking. 
 • Net geen helft van de inwoners maakt jaarlijks gebruik van CC Belgica. Een op vier maakt maandelijks gebruik van de diensten van de bibliotheek. 55,5 % bezoekt het zwem- en recreatiebad Olympos minstens 1 keer per jaar. 
 • Slechts een kleine groep zet de UiTPAS in bij vrijetijdsactiviteiten (8,8 %). 

Aandachtspunten

 • Fietspaden en -veiligheid blijven prioriteit bij alle bevolkingsgroepen, gevolgd door onderhoud van straten en pleinen, verkeersveiligheid en verkeerscirculatie. 
 • Vrijwel alle inwoners zijn het erover eens dat er bij wegenwerken aandacht moet geschonken worden aan de veiligheid van de zwakke weggebruiker. 
 • Topprioriteiten zijn ouderenzorg (50 %) en evenementen (40 %). Ouderen willen vooral meer aandacht voor ouderenzorg, jongeren voor evenementen, (kinder)armoede en toerisme.