naar top
Gemeente Dendermonde

Meerjarenplan 2020-2025: inspraakavonden

Drie ambities

Uit een verkennende toekomstoefening met het college van burgemeester en schepenen en het managementteam van het lokaal bestuur, kwamen eind februari 2019 drie ambities naar voor richting 2050:

 1. Dendermonde als slimme stad
 2. Dendermonde, historische stad aan het water
 3. Dendermonde … waar iedereen zich thuis voelt

Vervolgens werd voor elk van deze ambities een inspraakavond georganiseerd om met burgers en geïnteresseerden in dialoog te gaan. Wat is hun droombeeld voor Dendermonde? Waar willen ze dat het lokaal bestuur op inzet? Hoe belangrijk zijn bepaalde thema’s? Waar zou Dendermonde in moeten uitblinken? En wat zijn hun bezorgdheden?

Tijdens de inspraakavonden werden tekeningen die de besproken onderwerpen weergeven. Je kan deze tekeningen terugvinden bij de downloads.

Inspraakavond: Dendermonde als slimme stad

Op 25 april 2019 vond de eerste participatieavond plaats met als thema ‘slimme stad’. Uit de ideeën die naar voor kwamen, werden onderstaande speerpunten geformuleerd:

 • Slimme duurzame mobiliteit
 • Hoger onderwijs gelinkt aan onze troeven water en justitie
 • Duurzame energie
 • Jonge ondernemers aantrekken, stimuleren en ondersteunen

Inspraakavond: Dendermonde, historische stad aan het water

De tweede avond rond het thema ‘Historische stad aan het water’ vond plaats op 29 april 2019.  Ook hier werden de ideeën gegroepeerd, met volgend resultaat:

 • Erfgoed verbindt en inspireert
 • Vestinggordel en erfgoed opwaarderen
 • Samen beleven aan het water
 • MAS aan het water
 • (Be)leving op en aan het water

Inspraakavond: Dendermonde ... waar iedereen zich thuis voelt

Tot slot kwam op 7 mei 2019 het thema ‘Dendermonde … waar iedereen zich thuis voelt’ aan bod. De speerpunten die vanuit de verschillende tafels naar voor werden geschoven, waren:

 • Leefbaarheid en mobiliteit
 • Sociale cohesie/buurtwerk (iedereen zorgt voor elkaar)
 • Strijd tegen kinderarmoede
 • Iedereen mee in Dendermonde (inclusie en integratie)
 • Verbinding(swegen) en ontmoeting