naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten

Als je niet-geadresseerd drukwerk wilt verspreiden, moet je hiervoor betalen. De belasting moet betaald worden door de persoon die de opdracht gaf aan de drukker om te drukken.

Als deze persoon geen aangifte heeft gedaan of niet gekend is, moet de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt vermeld de belasting betalen.

De drukker en de persoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product wordt verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Ingevorderd bij wijze van kohier: het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de belastingschuldigen goed met de eraan verbonden belastingaanslag.

Tarieven?

Deze tarieven gelden vanaf 1/1/2020.

 • Aantal pagina’s per exemplaar kleiner of gelijk aan 10: 0,022 EUR per verspreid exemplaar.
 • Aantal pagina’s per exemplaar groter dan 10: 0,045 EUR per verspreid exemplaar.   
 • Per verspreiding bedraagt de belasting minimum 100 EUR.

Socio-culturele en sportverenigingen, erkende stedelijke verenigingen, vormings- en onderwijsinstellingen, drukwerk met een formaat van hoogstens 1 A4-blad worden van deze belasting vrijgesteld.

Hoe aanvragen?

1. Online

 • Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in en verstuur.
 • Geef alle noodzakelijke inlichtingen aan voor het vaststellen van de belasting en een voorbeeld van het verspreide drukwerk of gelijkgesteld product.
  Bij periodieke verspreiding kun je aangifte doen voor het volledige dienstjaar.
 • Je moet de verspreiding van uw drukwerk aangeven ten laatste een dag voor je begint te verspreiden.

Online aanvragen

OPGELET: dit programma werkt niet via Internet Explorer. Gebruik bij voorkeur een andere browser (Google Chrome, Edge ...).

2. Via post

 • Vraag een papieren aangifteformulier aan via belastingen@dendermonde.be
 • Geef alle noodzakelijke inlichtingen aan voor het vaststellen van de belasting en een voorbeeld van het verspreide drukwerk of gelijkgesteld product.
  Bij periodieke verspreiding kun je aangifte doen voor het volledige dienstjaar.
 • Stuur het ingevulde formulier op met de post naar 'Stad Dendermonde, dienst belastingen, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.
 • Je moet de verspreiding van uw drukwerk aangeven ten laatste een dag voor je begint te verspreiden.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

 • Drukwerk