naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidie voor de financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve initiatieven

De stad voorziet financiële ondersteuning voor initiatieven die vanuit het lokaal verenigingsleven en de lokale handelaars groeien en de beleving in de stad bevorderen. 

Jaarlijks wordt 35 000 euro beschikbaar gesteld. Drie keer per jaar worden subsidies toegekend. Het subsidiebedrag wordt bepaald door het aantal ingediende en goedgekeurde aanvragen en het totale budget van het project. 

Voor wie?

Lokale verenigingen en/of lokale handelaars die de krachten bundelen om een nieuw initiatief te organiseren. 

Voorwaarden?

 • Twee initiatiefnemers (verenigingen en/of handelaars) werken samen om het initiatief te organiseren.
 • Het initiatief is nieuw en in de tijd begrensd. 
 • Het initiatief is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. 
 • Het initiatief vindt plaats op een publieke ruimte (plein, park ...) in Dendermonde (stadscentrum of deelgemeente).
 • Het initiatief streeft geen commerciële doeleinden na. 
 • De initiatiefnemers staan in voor de organisatie van de activiteit. De stad biedt enkel financiële ondersteuning.
 • Het initiatief is veilig, duurzaam en toegankelijk. 
 • Het initiatief ontvangt geen andere projectsubsidie van stad Dendermonde. 
 • Een van de initiatiefnemers heeft zetel, secretariaat of woonplaats in Dendermonde.
 • Los van deze aanvraag dient elke initiatiefnemer minimum 2 maanden voor het initiatief een evenementenformulier in via www.dendermonde.be/vergunning-evenement.
 • De initiatiefnemer aanvaardt dat de stad de activiteiten en boekhouding kan controleren. 
 • De initiatiefnemer nodig het college van burgemeester en schepenen uit op de activiteit, zodat controle en evaluatie mogelijk zijn.
 • Er wordt duidelijk leesbaar vermeld dat het project met medewerking van de stad gebeurt. Dit door gebruik van het logo en de vermelding ‘met medewerking van stad Dendermonde’ in alle publicaties.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet gebeuren voor 15 april, voor 15 juni of voor 15 oktober, telkens voor initiatieven die plaatsvinden in de daaropvolgende maanden. Je kunt de subsidie op verschillende manieren aanvragen. Als bijlage moet je een gedetailleerde begroting toevoegen van alle verwachte inkomsten (ook van andere subsidiërende overheden, eigen inbreng ...) en uitgaven met toelichting. 

1. Online
Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur.

Vraag online de subsidie toeristisch-recreatieve initiatieven aan

2. Via e-mail
Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op (zie downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar: toerisme@dendermonde.be

3. Via post
Download het aanvraagformulier (zie Downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar 'Toerisme Dendermonde, Stadhuis, Grote Markt, 9200 Dendermonde'.

4. Via het loket
Je kunt het aanvraagformulier ook afhalen of indienen bij Toerisme Dendermonde, Stadhuis, Grote Markt.

Afhandeling?

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag na advies van Toerisme Dendermonde. Toerisme Dendermonde brengt je schriftelijk op de hoogte over de beslissing. Na goedkeuring wordt de helft van het subsidiebedrag overgeschreven. De overschrijving van de andere helft gebeurt na de beoordeling van het ingediende werkingsverslag. Meer details hierover lees je in het subsidiereglement (zie downloads). 

Contact

Toerisme Dendermonde

Gebouw
Stadhuis
Adres
Grote Markt9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 39 56
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 9.30 tot 16.30 u.
 • Geld