naar top
Gemeente Dendermonde

Adoptiepremie

Als je een kind adopteert, hebt je recht op een adoptiepremie. De adoptiepremie is een eenmalige tegemoetkoming van 100 euro. 

Voorwaarden?

 • Het geadopteerde kind is geen natuurlijk kind van een van de adoptieouders en is max. 10 jaar oud. 
 • De adoptieouder(s) is (zijn) minstens 6 maanden gedomicilieerd in Dendermonde op het ogenblik dat de adoptie in het register van de burgerlijke stand geschreven wordt. 
 • Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van jou en jouw echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie je een gezin vormt, mag niet hoger zijn dan 19.336 euro per jaar. Dit bedrag verhoogt met 992 euro per persoon ten laste:
  • Een kind waarvoor op 1 januari van het jaar van de aanvraag kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald, geldt als 1 persoon ten laste. 
  • Een gehandicapt kind (minstens 66 % invaliditeit) wordt als 2 personen ten laste aangerekend.
  • De adoptieouder(s) en elk familielid dat tot het gezin behoort en gehandicapt is (minstens 66 % invaliditeit) geldt als 1 persoon extra ten laste.

Hoe aanvragen?

1. Online
Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in en verstuur. Voeg een bewijs van inkomen toe. 

Vraag online een adoptiepremie aan

2. Via mail
Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina en sla het op je pc op. Mail het ingevulde formulier naar stadswinkel@dendermonde.be. Voeg een bewijs van inkomen toe. 

3. Kom langs
Kom tijdens de openingsuren langs bij de stadwinkel. Breng het ingevulde aanvraagformulier (zie Downloads) en een bewijs van inkomen mee. 

Bewijs van inkomen

Als bewijs van inkomen voeg je een kopie van het recentste aanslagbiljet toe. Als je geen aanslagbiljet ontvangt, lever je dit bewijs door een:

 • Attest van werkloosheidsuitkering
 • Attest van de mutualiteit
 • Attest van het OCMW 
 • Attest van de federale overheidsdienst Sociale Zaken, dienst tegemoetkomingen aan gehandicapten
 • Pensioenfiche nr. 281.11 of formulier 2575/27, jaarlijkse aangifte van belastingen

Lees ook

Contact

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 52 9200
E-mail
Vandaag open van 9 tot 14 u.
Morgen open van 9 tot 14 u.
 • Geld