naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidie sociale organisaties/initiatieven in het kader van lokaal sociaal beleid

De subsidie kadert binnen de uitdaging 'stroom op maat: iedereen telt mee!' waar stad Dendermonde als regisseur van het sociaal beleid middelen heeft voorzien voor initiatieven van sociale en/of welzijnsorganisaties die:

  • ofwel de positie en integratie van diverse kwetsbare groepen/gezinnen versterken;
  • ofwel het algemeen welzijn van de burgers verhogen.

Voor wie?

Elke sociale of welzijnsactor die een initiatief op het grondgebied van Dendermonde aanbiedt, waarbij dit initiatief aantoonbaar versterkend werkt voor kwetsbare groepen/gezinnen of het algemeen welzijn van de burgers verhoogt.

Voorwaarden?

De voorwaarden waaraan het aanvraagdossier moet voldoen, zijn vastgelegd in een subsidiereglement (zie Downloads). Je kan een subsidieaanvraag tweejaarlijks indienen als volgt:

  • voor de subsidies 2024-2025, ten laatste op 28 februari 2024

Hoe aanvragen?

1. Via mail
Download het aanvraagformulier en sla het op je pc op (zie Downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar info@sociaalhuisdendermonde.be.

2.Via post
Download het aanvraagformulier (zie Downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar ‘Sociaal Huis, Gentsesteenweg 1, 9200 Dendermonde’.

Afhandeling?

Je aanvraag wordt na de uiterste indiendatum voorgelegd aan een subsidiecommissie. Deze commissie formuleert een gemotiveerd advies aan het college van burgemeester en schepenen dat binnen een termijn van 8 weken een eindbeslissing neemt. De aanvrager wordt zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Contact

Sociaal Huis

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 00
E-mail

Het Sociaal Huis is vrij toegankelijk op ma, woe en vrij van 9-12 u. 
Op afspraak elke dag van 9 -12 u. en van 13.30-16 u.   
Op afspraak di van 16-19 u. enkel als je je niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren.