naar top
Gemeente Dendermonde

Speelstraten

Een speelstraat is een straat die op bepaalde dagen en tijdens bepaalde uren afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer, zodat kinderen veilig en ongehinderd op straat kunnen spelen. Je kan een aanvraag indienen om tijdens een deel van de zomervakantie van je straat een speelstraat te maken. 

Volgende straten worden in zomervakantie 2024 met goedkeuring van de gemeenteraad ingericht als speelstraten:

 • Veldstraat nr. 50-71: van 1 t.e.m. 5 juli, 15 t.e.m. 19 juli, 29 t.e.m. 2 augustus, 12 t.e.m. 16 augustus en 26 t.e.m. 31 augustus van 13.30 tot 19 uur.
 • Tuinlaan nr. 1-39: van 1 t.e.m. 14 juli en van 19 t.e.m. 31 augustus van 13 tot 21 uur.
 • Hunnenbergstraat nr. 2-20: van 3 t.e.m. 7 juli, 22 t.e.m. 31 juli, 1 t.e.m. 4 augustus, 10-11 augustus, 17-18 augustus en 26 t.e.m. 1 september van 13 tot 21 uur.
 • Prinsenmeers nr. 55-73: van 17 t.e.m. 31 juli en van 1 t.e.m. 15 augustus van 13 tot 21 uur.
 • Sleutelbloemlaan nr. 2-26: van 26 t.e.m. 31 juli en van 1 t.e.m. 15 augustus van 13 tot 18 uur.
 • Zijpestraat nr. 16-30: van 12 t.e.m. 16 augustus van 13 tot 20 uur.
 • Achthoek van nr. 72 – 100: van 19 augustus t.e.m. 25 augustus van 13 tot 21 uur.

Voorwaarden?

 • De straat moet liggen in een wijk met een overheersend woonkarakter waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u.
 • Er mag geen doorgaand verkeer of openbaar vervoer passeren in de straat.
 • De speelstraat kan worden ingericht voor minimum 5 aaneensluitende dagen en maximum 15 dagen per maand. Men heeft dus de keuze tussen:
  • minimaal 5 aansluitende dagen in maand juli of augustus
  • maximaal 15 dagen in juli en/of maximaal 15 dagen in augustus
   Dit telkens van 13 tot 21 u. (kortere kan uiteraard ook).
 • Straten die voor de eerste keer een speelstraat inrichten of straten die de afgelopen 3 jaar geen speelstraat hebben ingericht, mogen maximaal 15 dagen aanvragen, al dan niet aaneensluitend.
 • Minstens 80% van de bewoners gaat akkoord. Dit percentage wordt vastgelegd via een bewonersenquête. Handelszaken en vrije beroepen die in de straat gevestigd zijn, moeten uitdrukkelijk toestemming geven.
 • Minstens 3 bewoners engageren zich als meter/peter voor de organisatie van de speelstraat. Zij doen de aanvraag voor de speelstraat en zijn onder meer verantwoordelijk voor het plaatsen van de hekken.
 • Tijdens de afgesproken uren wordt de straat afgesloten met hekken, waarop het verkeersbord C3 (= verboden te rijden) en een onderbord 'speelstraat' en de speeluren worden aangebracht.
 • Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of er een garage hebben, fietsers en prioritaire voertuigen hebben toegang tot de speelstraat. De bestuurders die in de straat rijden moeten dit stapvoets doen, ze moeten de doorgang vrijlaten voor de spelende kinderen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten indien nodig afstappen. De bestuurders mogen de kinderen die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen.
 • Er mag tijdens de toegelaten uren speelinfrastructuur geplaatst worden, maar de doorgang van prioritaire voertuigen (brandweer, politie, ambulance) mag niet worden verhinderd.
 • Er is een parkeerverbod geldig in de speelstraat.

Hoe aanvragen?

 • De bewoners vragen zelf de speelstraat aan. Dit kan door het aanvraagformulier:
  • Online in te vullen en de bijlage met de handtekeningen daar toe te voegen.
   Vraag online een speelstraat aan
  • Hieronder te downloaden en door te mailen naar de jeugddienst.
  • Af te halen bij de jeugddienst. 
 • De aanvraag indienen kan tot en met 21 april.

Afhandeling?

 • De lokale politie onderzoekt alle aanvragen en geeft advies. De jeugddienst onderzoekt of alle afspraken zijn nageleefd. 
 • De jeugddienst legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad. 
 • De jeugddienst brengt de bewoners op de hoogte van de beslissing en maakt verdere praktische afspraken. 

Contact

Jeugddienst

Adres
Sas 349200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 20 93
E-mail
Vandaag open van 13.30 tot 16.30 u.
Morgen open van 13.30 tot 19 u.