naar top
Gemeente Dendermonde

Sportraad

Doelstelling

De sportraad wil sport, lichamelijke opvoeding, recreatie en het openluchtleven bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de stad. De concrete doelstellingen en taken van de sportraad zijn:

  • advies verlenen aan het lokaal bestuur over alle aangelegenheden in Dendermonde
  • sport, lichamelijke opvoeding en recreatie bevorderen
  • deelname aan beheer van de stedelijke sport- en recreatie-infrastructuur
  • sport- en recreatieactiviteiten coördineren
  • informatie en documentatie verzamelen over de sportieve behoeften in Dendermonde
  • inspraak en deelname van de bevolking aan sportieve activiteiten stimuleren
  • informatie tussen de sportraad en de andere adviesraden uitwisselen

De sportraad is representatief voor alle bestaande vormen van lichamelijke opvoeding, sport, recreatie en actieve vrijetijdsbesteding bij de bevolking.

Samenstelling en structuur

De raad is samengesteld uit een algemene vergadering met alle sportclubs van Dendermonde die zich aangesloten hebben. De raad is opgesplitst in verschillende afdelingen die elk hun eigen voorzitter en secretaris hebben.

Subsidies

De sportraad geeft advies over:

Vergaderingen

Een algemene vergadering wordt tweemaal per jaar georganiseerd. De raad van bestuur vergadert maandelijks.

Werkgroepen

Jaarlijks is er een werkgroep voor de organisatie van het Sportgala.

Contact

  • sportraad