naar top
Gemeente Dendermonde

Participatietraject Oude Vest

Om de herinrichting van de Oude Vest te realiseren, koos de stad voor een inspraaktraject waarbij bewoners, handelaars, bezoekers ... hun inbreng konden doen. Op basis van het inspraaktraject ontwikkelen we een gedragen visie voor het kernwinkelhart. Enerzijds een visie op gebruiksvriendelijke inrichtingen, anderzijds een visie op de commerciële ontwikkeling van ons kernwinkelhart.

Er waren 3 grote participatiemomenten: in september 2020, december 2020 en maart 2021. Via het participatieplatform denkmee.dendermonde.be vroegen we input aan de inwoners.

Eerste participatiegolf in september 2020

De eerste participatiegolf vond plaats in september 2020. Maar liefst 516 personen vulden de online bevraging in. Er werden 71 straatinterviews afgenomen. De mee(r)denkers (een focusgroep met handelaars, bewoners, afgevaardigden adviesraden, gebruikers ...) kwamen samen met de ontwerper om de herinrichting van de Oude Vest vorm te geven. 

Het doel was maximaal informatie te verzamelen over de noden en verwachtingen van de inwoners, bezoekers en handelaars van de projectzone.

De resultaten van de bevraging, straatinterviews en mee(r)denkersavond werden verwerkt en geanalyseerd. De ontwerper ging hiermee aan de slag om ontwerpscenario's voor de Oude Vest voor te stellen.

Tweede participatiegolf in december 2020

De ontwerper ging met de input van de eerste participatiegolf aan de slag en ontwierp verschillende scenario’s. Tijdens de tweede participatiegolf vroegen we feedback over de ontwerpschetsen. Met de mee(r)denkers gingen we aan de slag om de voorstellen te verfijnen, bij te sturen en richting aan te geven voor de verdere uitwerking. 

Derde participatiegolf in maart 2021

Op dinsdag 30 maart vond de digitale infomarkt plaats. We namen de deelnemers mee in alle gezette en nog te zetten stappen van het traject. De ontwerper stelde het schetsontwerp voor en de stad verduidelijkte hoe het in zijn beslissingen aan de resultaten van de inspraakmomenten tegemoet kwam. De deelnemers kregen de kans om vragen te stellen en suggesties te doen. De ontwerper bouwt verder aan het definitieve ontwerp. 

Mee(r)denkers

De mee(r)denkers kwamen op 3 momenten samen met de ontwerper om de herinrichting van de Oude Vest vorm te geven.

Het is een groep van 25 deelnemers, een gezonde mix van handelaars, bewoners, gebruikers, jeugd en een aantal adviesraden (lokale economie, welzijnsraad, jeugdraad en minaraad). De andere raden en comités benaderden we apart voor adviezen. Het is een gevarieerde en dynamische groep met een hart voor de toekomst van Dendermonde.

Er werd een open oproep gelanceerd voor negen plaatsen in de mee(r)denkersgroep. In totaal stelden 54 geïnteresseerden zich kandidaat. Uit de kandidaturen werd een gevarieerde groep van verschillende profielen samengesteld: inwoners, gebruikers, mensen die op de Oude Vest werken, uit het centrum en uit de deelgemeenten, man/vrouw ... 

  • Denk mee(r) voor de Oude Vest