naar top
Gemeente Dendermonde

Voorschot op sociale uitkeringen

Als je een aanvraag indient voor een sociale uitkering waarop je recht heeft (werkloosheidsvergoeding, ziekte- en invaliditeitsuitkering, pensioen, kinderbijslag, gehandicaptenuitkering), kan de behandeling van deze aanvraag veel tijd in beslag nemen. Je zal dus niet meteen het bedrag ontvangen. 

Het Sociaal Huis kan je een voorschot verlenen terwijl de bevoegde instelling je aanvraag behandelt en over je dossier beslist. Op die manier kan je dankzij de voorlopige financiële hulp van het Sociaal Huis voorzien in je behoeften.

Voor wie?

  • Je bent behoeftig.
  • Je hebt recht op een sociale uitkering. 

Hoe aanvragen?

  • Kom langs bij het Sociaal Huis tijdens de openingsuren. 
  • Vraag telefonisch een afspraak als je je niet kunt vrijmaken tijdens de openingsuren.
  • Vraag telefonisch een huisbezoek als je minder mobiel bent. 

Wat meebrengen?

  • Schriftelijk bewijs van je aanvraag voor een sociale uitkering: werkloosheidsvergoeding, ziekte- of invaliditeitsuitkering, pensioen, kinderbijslag of gehandicaptenuitkering
  • Schriftelijk bewijs dat je dossier nog in onderzoek is
  • Bewijs van inkomen, uitgaven en eventuele schulden: enkel bewijs via rekeninguittreksels of facturen
  • Als je samenwoont met een partner, je ouders en/of kinderen: bewijs van inkomen en uitgaven van je partner, je ouders of kinderen

Afhandeling?

Een maatschappelijk assistent(e) voert een sociaal en financieel onderzoek uit om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet. 

Contact

Sociaal Huis

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 00
E-mail

Het Sociaal Huis is vrij toegankelijk op ma, woe en vrij van 9-12 u. 
Op afspraak elke dag van 9 -12 u. en van 13.30-16 u.   
Op afspraak di van 16-19 u. enkel als je je niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren. 

  • Geld