naar top
Gemeente Dendermonde

Welzijnsraad

Doelstelling

De welzijnsraad geeft advies over alles wat te maken heeft met ouderen en mensen met een beperking.

De welzijnsraad heeft tot doel:

  • Overleg en samenwerking tussen de plaatselijke verenigingen voor ouderen en verenigingen voor mensen met een beperking bevorderen.
  • Informatie verstrekken aan de bevolking over alles wat te maken heeft met ouderen of mensen met een beperking.
  • Initiatieven stimuleren die gaan over plaatselijke noden, behoeften en problemen rond ouderen of mensen met een beperking.
  • Ouderen en mensen met een beperking dichter betrekken bij en hun invloed stimuleren op het lokale beleid.
  • Op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de OCMW-voorzitter of op eigen initiatief adviezen formulieren over kwesties die ouderen of mensen met een beperking betreffen.
  • Specifieke tijdelijke opdrachten uitvoeren.

Samenstelling en structuur

De welzijnsraad bestaat uit 2 delen: de senioren en de mensen met een beperking. In de algemene vergadering zijn er 18 seniorenorganisaties vertegenwoordigd en 10 verenigingen of diensten voor mensen met een beperking.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur komt regelmatig samen om de algemene vergaderingen voor te bereiden en de lopende zaken op te volgen. 

Vergaderingen

De algemene vergadering van de welzijnsraad vindt minstens 3 keer per jaar plaats.

Werkgroep

In de marge van de welzijnsraad groeide de werkgroep 'mobiliteit en toegankelijkheid', wegens het groot belang van deze problematiek voor de doelgroepen van de welzijnsraad en de nood aan permanente opvolging van dit thema. Leden van de welzijnsraad, aangevuld met persoonlijk geïnteresseerden, maken deel uit van deze werkgroep.

Contact

  • bejaarden ouderenzorg verzorger