naar top
Gemeente Dendermonde

Wereldraad

Doelstelling

De wereldraad heeft als doel een volwaardig, geïntegreerd stedelijk beleid rond ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling te bevorderen, met als gewenst gevolg een groter draagvlak. Om dit doel te verwezenlijken zal de raad adviseren, informeren, sensibiliseren en mobiliseren.

Samenstelling en structuur

Het aantal leden van de raad is onbepaald, maar bedraagt maximaal hetzelfde aantal als de gemeenteraad. Iedereen die zich kan vinden in de doelstelling van de raad is welkom: afgevaardigden van een private of publieke organisatie die een actieve werking kunnen aantonen rond het thema noord-zuidsamenwerking en/of duurzame ontwikkeling, maar ook Dendermondse burgers die zich (willen) inzetten voor deze thema's.

Vergaderingen

Vergaderingen vinden maandelijks plaats.

Subsidies

Elke organisatie, vereniging, school, instelling, dienst of feitelijke vereniging uit Dendermonde kan een subsidie aanvragen voor de organisatie van activiteiten, waarbij het hoofdaccent ligt op educatie, sensibilisatie en/of informatie van de Dendermondse bevolking m.b.t. ontwikkelingssamenwerking en/of Noord-Zuidproblematiek. Meer info over deze subsidie en het aanvraagformulier vindt u via deze pagina.

Er worden ook subsidies voorzien voor 'Dendermondenaars zonder grenzen'. De subsidie is bedoeld voor organisaties, verenigingen, groepen of individuen die een project in het Zuiden willen opzetten of steunen. Dit kunnen eigen langlopende projecten zijn of kortstondige projecten waaraan u slechts deelneemt of een beperkte bijdrage levert. U kunt jaarlijks 1 subsidieaanvraag indienen per project. Meer info over deze subsidie en het aanvraagformulier vindt u via deze pagina.

Contact

  • logowereldraad