Wettigen van handtekeningen

Als een handtekening wordt gewettigd, geeft een bevoegde overheid een schriftelijke bevestiging van de echtheid van de handtekening. Sommige instanties kunnen hier in bepaalde gevallen om vragen: 

  • De toelating aan een kind (minderjarige) om op reis te gaan naar het buitenland.
  • Volmachten voor diverse doeleinden.
  • Bepaalde documenten voor gerechtelijke procedures.
  • ...

Volgens de gemeentewet is de burgemeester bevoegd voor de wettiging van handtekeningen. Hij kan dit enkel doen voor inwoners van zijn eigen gemeente. Enkele ambtenaren van de dienst bevolking en van het stadssecretariaat hebben van de burgemeester een volmacht gekregen om deze 'wettiging van handtekening' uit te voeren.

Voorwaarden?

  • U moet zich persoonlijk aanbieden om uw handtekening te laten wettigen. 
  • Als meerdere personen een document ondertekend hebben, moeten zij zich allemaal persoonlijk aanbieden bij het stadsbestuur voor de wettiging van hun handtekening. 

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs in de Stadswinkel. Neem een ticket aan de ticketzuil en wij helpen u verder. 

Wat meebrengen?

Breng uw identiteitskaart mee. 

Prijs?

Gratis. 

Afhandeling?

De bevoegde dienst gaat na of de handtekening op uw identiteitskaart overeenstemt met de handtekening op het document. Als beide handtekeningen overeenstemmen, wordt uw handtekening op het document gewettigd. 

Contact

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
Fax
BE 0207.445.584
E-mail
Vandaag open van 9 tot 14 u.
Morgen open van 9 tot 14 u.

Dienstverlening zonder afspraak